КНСБ излиза на протест, въпреки забраните на кмета

  • 2

Регионалният съвет на КНСБ в Кърджали ще излезе на протест, въпреки забраната на кмета на града. В писмо градоначалникът Хасан Азис не разреши затварянето на улици за провеждане на митинга. Организираното за днес шествие срещу бюджета на общината бе изменено с мотива, че движението е натоварено и това ще попречи за нормалното предвижване на автомобили в централната част на града. 

В заповедта си градоначалникът е разрешил протестът да се проведе само по тротоарите на предвидените улици. Съгласно писмото с изх. номер: 140 от 29.01.2018 г., КНСБ изразява следната позиция:

Според закона режимът за провеждането на митинги и манифестации е уведомителен, а не разрешителен. Кметът на общината може да забрани провеждането им само в изрично посочените от закона случаи:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

Очевидно е, че нашият протест не отговаря на изрично посочените в закона основания, за да може градоначалникът да го забрани. Още повече, съгласно чл.12, ал.3 от ЗСММ - забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването, а в случая тя е направена в деня на провеждането на митинга.

Организираните протестни действия са вследствие на обявения бюджет на общината за 2018 година, а в него за пореден път приоритет в бюджета е капиталното строителство, а не работните заплати и допълнителни плащания. По този начин директорите на детски градини не могат да изпълнят функциите си, защото ще работят, без да знаят с какви пари разполагат, тъй като счетоводството им се води в общината. Освен това отново няма да има ДМС и допълнителни плащания за празниците за заетите в предучилищно и училищно образование.

Другият сериозен проблем е в училищното и детското здравеопазване. Въпреки че там има увеличение с 21 %, реално повишаването на заплатите е с 11 %, т.е отново няма да се стигне до реалния размер по Отраслов КТД.

За социални дейности и домове при 7– 9% увеличение с единен разходен стандарт, се обещават на някои от тях до 5%.
С оглед на всичко описано по-горе РС на КНСБ Кърджали ще проведе своя митинг-шествие в защита на работните места и доходите на работещите в съответните сфери. Протестиращите се събират от 15 до 15.30 часа пред Дома на културата и след това ще продължат до общината. По време на митинга ще бъде приета декларация, която в 16.45 часа ще бъде връчена на ръководството на общината.

Заради безопасността на живота и здравето на хората обаче, шествието ще премине спрямо изброеното в т.1 и т.2 от заповедта на кмета на Общината, която считаме за незаконосъобразна.

Правото на протест е уредено в чл. 43 от Конституцията на Република България, спрямо който „Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации“.

Със своята заповед кметът Хасан Азис не само не съдейства за нормалното провеждане на мероприятието, но и препядства упражняването на конституционните права на гражданите.