Народът не ще молитва, иска парата

На 25 юни КНСБ заяви, че българските граждани трябва да бъдат компенсирани  за поскъпването на издръжката на живот. Правителството трябва да въведе социални мерки с реално изражение, което хората да усетят и по джоба си
На 25.06.2008 г., в централата на КНСБ се проведе пресконференция, на която ръководството на КНСБ заяви позицията си за необходими мерки за компенсация доходите на хората на наемния труд в страната. Вече няколко месеца поред цените на стоките и услугите се покачват неимоверно, което ощетява работниците и служителите и прави графата "Приходи" в семейния бюджет на домакинствата многоцифрено число с голям минус отпред. Именно поради тази причина е крайно време правителството да приложи социалната си програма в полза на работниците, служителите и пенсионерите в България. Очаква се на 4 юли Изпълнителният комитет на КНСБ да приеме официален документ с исканията на Конфедерацията за защита социалните интереси на българските граждани. Част от първоначалните мерки, изисквани от КНСБ, предвиждат нарастване на заплатите  през 2008 г. в секторите на индустрията с 19.76 %
Image