Предлаганата МРЗ едва ще покрива средствата, необходими за физическо оцеляване

  • img_2978

„Понятието „организация на труда“ почти изчезна от съвременния икономически речник. Така постепенно от научно обоснован инструмент за управление на развитието, за икономически и социален просперитет, заплащането на труда се превърна просто в разход, който поражда трудности и проблеми, както за бюджета на държавата, така и за предприятията. Обратно – управлението на заплатите трябва да е основен елемент в процеса на развитие на предприятията за едновременното постигане на оптимизация на разходите и увеличаване мотивацията на работещите.”

КНСБ: Тезата минималната работна заплата да е различна в регионите е неприемлива

За КНСБ идеята, която  вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков предлага, а именно минималната работна заплата  (МРЗ) да е различна във всеки регион, е неприемлива.

КНСБ организира кръгла маса за заплащането на труда

Кръгла маса „Заплащането на труда в България – предизвикателства и перспективи”, която ще се проведе на 7 октомври 2012 г. в Централния военен клуб, ще събере социалните партньори по дебата за формирането на цената на труда и ранжирането на професиите в страната. Още през май КНСБ постави като свой приоритет организирането на такова публично обсъждане и сега, преди приемането на Бюджет 2013, то ще бъде реализирано.

До 1200 лв. за месец трябва да получава работник, когато работодателят има финансови затруднения

С писмо до вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков КНСБ поиска днес изменения в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. В писмото се изтъква, че чрез използването на Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, който към началото на 2011 г. разполага с финансов ресурс от около 200 млн. лв., ще се решат проблемите на хората, които не са получили възнагражденията си – както тези от „ОЦК” АД – Кърджали, така и тези в други предприятия, изправени пред подобен проблем.

Средната заплата падна с почти процент за 3 месеца

Средната заплата в България за третото тримесечие спада с близо процент спрямо средата на годината, но нараства с 8.6% спрямо същия период на миналата година, съобщава НСИ
През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2011 г. с 0.9% до 693 лева.
Средната заплата за юли е 691 лв., за август - 683 лв., и за септември 2011 г. - 704 лева.