КНСБ: Работниците да бъдат класирани на първо място!

С одобрение научаваме от интервю на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, излъчено по една от българските телевизии днес, че той е внесъл в Министерство на правосъдието предложение за промени в Търговския закон и в Гражданския процесуален кодекс.

Вероятно те са провокирани от проблемите на миньорите в Мадан. Какъвто и да е поводът за направените предложения, ние очакваме те да намерят разбиране и от Министъра на правосъдието и час по-скоро да бъдат предложени от Министерски съвет на Народното събрание.


Става дума за 2 предложения на КНСБ, които са част от комплекса Предложения за усъвършенстване на трудовото законодателство и са предоставени както на правителството, така и на Народното събрание в края на 2011 г. като финал на проведената от нас национална кампания за защита правата на работниците.

Първото е насочено към допълнение в Гражданския процесуален кодекс, чрез което да се даде възможност на работниците и служителите да получат парите си от неизплатени заплати, без да водят ненужни спорове по съдебен ред, а чрез извънсъдебно снабдяване с изпълнителен лист за вземанията си.

Второто е насочено към поставяне на работниците и служителите на първо място сред кредиторите на изпаднал в несъстоятелност работодател. В сега действащите текстове на Търговския закон работниците са поставени на четвърто място сред „чакащите” да получат пари от несъстоятелния работодател.

Ние настоявахме и продължаваме да настояваме работниците да бъдат класирани на първо място, дори преди банките и другите финансови учреждения, защото нуждите на хората са свързани с хляба, лекарствата, с живота им.

Призоваваме народните представители да се отнесат с разбиране към тези две наши предложения, подкрепени най-сетне от Министъра на труда и социалната политика.