Трудовите и осигурителни права на надомните работници

От 12.30 ч. на 26 март, в централата на КНСБ, залата на 11 ет. ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от Международната конференция „Законови регламентации на труда и социалното осигуряване на самонаетите надомни работници”, организирана от Синдиката на надомните работници към КНСБ, с председател Виолета Златева.

Национални споразумения регламентират надомната и дистанционната работа

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0016{/gallery}

Национално споразумение за регулиране на надомния труд в България и Национално споразумение за осъществяване на дистанционна работа в България бяха подписани в Гранитна зала на  Министерски съвет от представители на ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа” и на национално представителните организации на работодателите. На официалното подписване присъстваха премиерът Бойко Борисов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Президентът на КНСБ Пламен Димитров връчи на министър-председателя папка с екземпляри на подписаните споразумения.

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда - Проект

Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
(Обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г. и 27 от 1986 г.; доп., бр. 6 от 1988 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 30 и 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; доп., бр. 32 от 1991 г.; изм., бр. 104 от 1991 г.; доп., бр. 23 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1992 г.; доп., бр. 88 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.; бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; доп., бр. 87 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1996 г.; изм., бр. 12 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1996 г.; изм., бр. 124 от 1997 г.; доп., бр. 22 от 1998 г.; бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 1998 г.; доп., бр. 56, 83 и 108 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 51 от 1999 г.; доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 110 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2001 г.; изм., бр. 1 и 105 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г.; бр. 52 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 27 от 2005 г.; доп., бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 76 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 48, 57 и 68 от 2006 г.; изм., бр. 75 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 40, 46, 59 и 64 от 2007 г.; доп., бр. 104 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., изм., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.)

КНСБ сигнализира Прокуратурата за "Мапа Дженгиз"

КНСБ подготвя сигнал до Главна прокуратура за това, че независимо от констатираните нарушения от ИА „ГИТ” във фирма "Мапа Дженгиз" има повтаряемост на нарушенията и не се спазват предписанията на Инспекцията по труда за нарушенията на безопасни и здравословни условия на труд, с което е налице умисъл за създаване на реални рискове за живота и работата на българските граждани при работа.
Image 

Временната заетост пак грози работещите

На пресконференция, която ще се проведе на 18 март 2009, от 11. 00 ч., в централата на КНСБ, залата на 11. ет.  изпълнителният  секретар на КНСБ Чавдар Христов ще  коментира  защо трудовите и социални права на българските работници и служители отново са застрашени от петия пореден опит на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова с промяна в Кодекса на труда да въведе т.н. временна заетост, т. е. тройно трудово правоотношение. Отново липсва тристранен диалог относно нуждата от такъв регламент и начините, по които следва да се приведе в действие в България директивата на ЕС, приета през ноември 2008 г. за работа чрез Агенции за временна заетост. Позицията на КНСБ.