Необходима е национална стратегия за съчетаване на семейния и професионалния живот

  • IMG_0597

Днес, 27.03.2012 г., в хотел „Шератон” започна конференция на тема „Проблеми и политики за балансиране на семейния и трудов живот”. Целта на конференцията е да даде оценка на икономическите ефекти от въвеждане на фирмени политики и мерки за съчетаване на семейния и професионалния живот.

Във встъпителното си слово по време на откриването на конференцията президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че гъвкавата заетост по инициатива на работника или служителя на едно предприятие за решаване на семеен проблем е по-скоро неформално разрешение, давано от работодателя, вместо целенасочена фирмена политика. От изказването му стана ясно, че е необходима Национална стратегия за съчетаване на семейния и трудов живот.


По проблема за балансирането на семейния и на трудовия живот говори и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която каза, че от гледна точка на амбициозните цели, които България си поставя в перспективата на Стратегия „Европа 2020”, това е въпрос, който трябва да се постави на централно място в социалните политики. Тя отбеляза, че предложенията на КНСБ в светлината на проведеното изследване „Разходи – ползи” от въвеждането на мерки за съвместяване на семейния и трудовия живот” биха могли да бъдат използвани, реализирани и превърнати в целенасочени политики.

„Този проблем не е само социален. Въпросът е не само хората да имат възможност да отделят семейния от професионалния живот, но и да имат време за обучение и квалификация, за което се предполага, че също отнема и то не малко време”, заяви проф. Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет. Той допълни, че трябва да се гледа стратегически на тези политики.

В откриването на конференцията участие взеха още Деяна Костадинова – секретар по социалната политика на Президента на Република България и Дончо Барбалов – заместник-кмет по направление „Финанси и стопанска дейност” на Столична община. В конференцията участват представители на ръководството на КНСБ, на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, представители на федерациите към КНСБ, на институции и на работодателите, изследователи и експерти.

Конференцията се организира от КНСБ по повод проведеното изследване в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и реализиран от Конфедерацията.