Подписаха новия КТД в здравеопазването

Ръководството на министерство на здравеопазването в лицето на министър д-р Евгений Желев и зам.-министър д-р Матей Матеев заедно с вицепрезидентът на КНСБ и председател на Федерация на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов, представителите на КТ „Подкрепа” и председателят на Националната асоциация на  работодателите в здравеопазването в България д-р Димитър Димитров след продължителни преговори, водени от началото на годината подписаха нов Колективен трудов договор в системата на здравеопазването.
Ръководството на министерство на здравеопазването в лицето на министър д-р Евгений Желев и зам.-министър д-р Матей Матеев заедно с вицепрезидентът на КНСБ и председател на Федерация на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов, представителите на КТ „Подкрепа” и председателят на Националната асоциация на  работодателите в здравеопазването в България д-р Димитър Димитров след продължителни преговори, водени от началото на годината подписаха нов Колективен трудов договор в системата на здравеопазването. Благодарение предложението на ръководството на ФСЗ на КНСБ за разделяне на няколко групи на болниците – търговски дружества в зависимост от финансовите приходи (от броя пътеки) преговорите успяха да завършат с консенсус. В новия КТД – 2008 г. договорените основни работни заплати по категории длъжности нарастват спрямо КТД 2006 г. с около 100%. Например медицинска сестра с начална заплата от 260 лв. (2006 г.) с новия КТД ще получава около 400-440 лв.
Преди да е засъхнало мастилото започва нов кръг от преговори за размера на заплатите в отрасъла, и то преди приемането на Бюджет 2009 г. и данъчно-осигурителните закони за 2009 г.