Пламен Димитров: Напускането на НСТС ще е най-малкото, ако бъдат приети предложенията на бизнеса

КНСБ

„Напускането на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде най-малкото, което КНСБ ще направи, ако бъдат приети предложенията на някои работодателски организации за намаляване на „административната тежест”. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на пресконференция на 4 февруари 2014 г. в централата на синдиката, на която беше изразена позицията на КНСБ по повод предложенията на работодателските организации, изпратени до вицепремиера по икономическите въпроси Даниела Бобева.

Извънредно заседание на НСТС иска КНСБ

NSTS

КНСБ ще поиска другата седмица да бъде свикано извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по повод предложенията на някои работодателски организации за намаляване на „административната тежест”, изпратени до вицепремиера по икономическите въпроси Даниела Бобева.

Столична община се подписа Общинско - КТД за Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ и др. София-град

На 13.02.2013 г. в Столична община се подписа Общинско - КТД за Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ и др. София-град. Под Колективния трудов договор сложиха своите подписи, като гаранти кмета на Столична община - г-жа Фандъкова, наречена Работодател, упълномощените представители на Федерация на синдикатите в здравеопазването: маг. фарм. Слава Златанова - зам. председател на ФСЗ-КНСБ, синдикалния председател на Синдикална организация при Детски ясли, ОДЗ,  ЦДГ, УЗК, КДХ и др. - г-жа Веска Никова и  Маргарита Петрова - председател  на МФ „Подкрепа”, наречени Синдикати.

Нов ОКТД за отрасъл „Строителство”

На 19 декември 2012 г. в сградата на Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикалните организации – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа” и Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ. ОКТД се сключи за срок от две години и представлява стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми.

1500 работници и служители от „СЕ Борднетце – България” – Карнобат с колективен трудов договор

На 18.09.2012 г. бе подписан колективен трудов договор между синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” и „СЕ Борднетце – България” ЕООД – град Карнобат, представлявано от Хитоши Кобаяши, в качеството му на управител, и Вурал Сеис, в качеството му на прокурист.