Отраслов колективен трудов договор „Строителство”

Действието на ОКТД се простира върху:

- работодателите от отрасъла;

- синдикалните секции и синдикалните организации в предприятията, редовни членове на Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” - “Подкрепа” или Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ.