Отраслов колективен трудов договор „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”

Настоящият договор е приложим само за работниците и служителите - членове на синдикатите - страна по договора, и работодателите в дружествата, членове на Българска минно-геоложка камара от геолого-проучването, добива и преработката на всички видове енергийни ресурси, минерални, рудни и нерудни суровини, добива и преработката на каолинови и кварцови пясъци, добива и преработката на нефт и газ, скално-облицовъчни материали, добива на инертни материали, минното и тунелно строителство, обслужващите отрасъла специализирани ремонтни, транспортни, научно - изследователски, проектантски и други институти и предприятия.

Бранш „Музикално-сценични изкуства” с подписан БКТД

Браншов колективен трудов договор „Музикално-сценични изкуства” бе подписан днес, 18 юни 2012 г., в Министерство на културата. Договорът бе сключен между Българска асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ с председател Атанас Попдимитров – от една страна, и от друга – синдикатите в бранша: Независима синдикална федерация „Култура” – КНСБ с председател Иван Иванов; Съюз на българските музикални и танцови дейци – КНСБ с председател проф. д-р Петя Бъговска; Федерация „Култура” към КТ „Подкрепа” с председател Стефанка Христова. Договорът бе подписан и от министъра на културата Вежди Рашидов. На подписването присъстваха и президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

Сключен КТД

На 19.12.2011 г. в гр. София бе подписан КТД между Изпълнителния директор на „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ - ЕАД гр. София и представителната група при синдикалните организации към Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ и КТ „Подкрепа” с времетраене 2 г., заверен в ГИТ 22.12.2011 г.

Подписан е Колективен трудов договор за служителите в Общинска администрация и Общински духов оркестър - гр. Кюстендил

На 05.01.2012 година кметът на Община Кюстендил Петър Паунов и председателят на РС на КНСБ Яни Георгиев подписаха КТД за работещите по трудов договор в Общинска администрация и музикантите от Общинския духов оркестър с две годишен срок на действие.

За първи път повторно разпрострян БКТД

  • IMG_1224

Министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов със заповед от 16.11.2011г. за втори път разпростря прилагането на браншов КТД, сключен между Съюза на пивопроизводителите, Синдиката на производителите на „Бира, храни и напитки“ – КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна индустрия“ – КТ “Подкрепа“ във всички предприятия – производители на пиво и малц. Заповедта важи до изтичане на срока на действие на БКТД – 20 май 2013г.