Регионален форум "Развитие на човешките ресурси"

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов  представи синдикалната гледна точка по проблемите на пазара на труда, необходимостта от инвестиции в човешките ресурси и нуждата от качествени работни места

На Регионалната конференция на високо равнище на тема „Развитие на човешките ресурси”, която се състоя на 25.05.2008 г., в хотел „Шератон”, зала „Роял” присъстваха и президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, както и вицепрезидентите Пламен Димитров и Иван Кокалов. В конференцията участваха още трипартитни делегации, ръководени от министрите по заетостта и човешки ресурси от ЮИ Европа, Молдова, Украйна, Международната организация на труда, Европейската конфедерация на профсъюзите и Съвета на Европа. Конференцията беше открита от Президента на Република България Георги Първанов. Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов  представи синдикалната гледна точка по проблемите на пазара на труда, необходимостта от инвестиции в човешките ресурси и нуждата от качествени работни места.
Повече информация за словото на президента на КНСБ можете да получите в интернет страницата на КНСБ, в секция „КНСБ в действие” – „Позиции и становища”  
На 26.05.до 30.05.2008 г. в хотел „Хилтън”, зала „Мусала” ще се проведе Седмица на социалната политика, която се организира от МТСП съвместно с ГД „Заетост, социална политика и равни възможности” в хотел „Хилтън”, зала „Мусала”.
По време на „седмицата” ще бъдат разгледани темите: равни възможности и антидискриминация, социална защита и социално включване, заетост и достъп до пазара на труда като принос за осъществяване на Лисабонските цели, труд и миграция, трудово законодателство и безопасност и здраве при работа, и Европейски социален фонд.
Откриването ще се състои на 26.05. от 10.00 ч. Встъпителни слова ще направят министър-председателят на Република България Сергей Станишев и комисарят по заетостта, социалната политика и равните възможности г-н Владимир Шпидла. Конгресното ръководство на КНСБ ще присъства на официалното откриване, като в рамките на „Социалната седмица” представители на КНСБ, експерти и специалисти от централата на Конфедерацията ще участват в дискусията на темите.

Ще продължим да ви информираме за коментари, оценки и анализи по време на събитието.