ЕКП - Създаване на качествени работни места: стига приказки, време е за действие

На неформална среща на министрите на трудовата заетост, проведена на  на 17 януари в Gödöllö, Унгария, ЕКП одобри новата стратегия по заетостта, целяща създаване на качествени работни места, зачитане на трудовите стандарти и социални права.
ЕКП приветства акцента, поставен върху създаването на работни места, особено за млади хора, като жизненоважен с оглед излизането от икономическата криза. Такъв фокус подкрепя европейски инициативи като „Младежи в движение” и „ Нови умения за нова работа” и двете от които изглежда, че се развиват в правилната посока.

В частност ЕКП аплодира „гаранция за младежта”, чрез която се търси възможност след период от максимим 6 месеца, на младите хора да се предложи подходяща работа или обучение.Но ЕКП предупреждава и да не се допускат  политическите грешки от миналото.Съществува риск тези похвални инициативи да не се приложат на практика, освен ако не се създаде подходяща рамка и адекватно финансиране.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Европейската комисия да възприеме смесен подход по въпросите на заетостта, образованието и професионалното обучение във всички свои секторни политики. Това означава прилагане на програми, които предвиждат структурни промени в моделите на трудова заетост, улесняват създаването на работни места и предпазват работниците от неблагоприятните икономически и социални ефекти на преминаването към нисковъглеродна икономика.Като приоритет на желанието за  създадаване на устойчива стратегия за нови работни места, е необходимо да се постави качеството на трудовата заетост.Ето защо ЕКП не приема настоящата политика на общо орязване на средствата : на работни заплати, на социални придобивки, пенсии, публични услуги.Накрая, комбинацията от рестриктивни мерки и нарастващо неравенство може да повлече икономиката в нова рецесия и повищаваща се безработица.

Нещо повече, последните предложения на Комисията и Съвета на Европа (ECOFIN) могат да причинят сериозни щети на работническите условия, както и да поставят под въпрос независимостта на синдикатите и тяхното право на колективно договаряне, нещо което е напълно неприемливо за ЕКП.

Накрая, но не на последно място, ЕКП счита, че управлението на икономиката е прекалено важно, за да бъде поверено само на финансовите министри.Процесът трябва да се направлява от Съвета на Европа, с участието на министрите на труда и социалната политика  и на социалните партньори.