Президентът на КНСБ Пламен Димитров представлява България в срещата с лидерите на МВФ, СБ и МКП

От 18 януари 2011 г. във Вашингтон се провежда годишната среща на високо равнище между ръководствата и членове на Световната банка, Международния валутен фонд и Международната конфедерация на профсъюзите. Единственият представител на България в срещата е президентът на КНСБ Пламен Димитров, който днес ще направи изказване относно „Подхода на Световната банка към пазарите на труда и социалната защита в контекста на икономическата криза”. В тази връзка, ще стане ясно какви са плановете на Световната банка за сътрудничество с Международната организация на труда. Пламен Димитров ще проведе лични срещи с ръководството на Световната банка във връзка със заема за съхраняване и развитие на българския железопътен транспорт и условията по него.

 

 

В срещата на високо равнище, която ще продължи и на 20. януари 2011 г.,  участват с отделни презентации президентът на СБ Робърт Зелик, управляващият директор на МВФ Доминик Строс Кан, ген. секретар на МКП Шаран Бъроу, Юрки Райна, президент на Световната федерация на металоработниците и др.