Президентът на КНСБ Пламен Димитров – в управлението на МОТ

Пламен Димитров - в управлението на МОТ

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе избран на 2 юни 2014 г. за член на Управляващия орган (Governing Body) на Международната организация на труда (МОТ). Това се случи по време на 103-тата Международна конференция по труда, която представлява върховният орган на най-старата организация от Системата на обединените нации – МОТ.

Управляващият орган представлява изпълнителният орган на МОТ. Като негов член президентът на КНСБ ще бъде част от приемането на решения, свързани с политиката на МОТ, изготвянето на програмата и бюджета, както и избирането на генерален директор, който е с петгодишен мандат. Управляващият орган се състои от представители на правителства и на представители на работодателите и работниците и заседава три пъти годишно – през март, юни и ноември.

Кандидатурата на Пламен Димитров бе издигната от Третия конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите. Само правителствата на десет държави имат постоянни представители поради „голямата си индустриална значимост” – Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ. Останалите членове на Управляващия орган се избират от Международната конференция на МОТ на всеки три години и са на географски принцип. Представителите на организациите на работодателите и на работниците се избират персонално.