Д-р Желязко Христов-избран за вицепрезидент на новоучредената световна синдикална конфедерация - Пет

Днес, 3 ноември 2006 г., председателят на КНСБ д-р Желязко Христов бе избран за вицепрезидент на новоучредения във Виена Единен интернационал на синдикалното движение-Международна конфедерация на профсъюзите. Заедно с лидера на Руските профсъюзи Михаил Шмаков, д-р Христов ще представлява в новата световна конфедерация страните от Централна и Източна Европа и...

Днес, 3 ноември 2006 г., председателят на КНСБ д-р Желязко Христов бе избран за вицепрезидент на новоучредения във Виена Единен интернационал на синдикалното движение-Международна конфедерация на профсъюзите. Заедно с лидера на Руските профсъюзи Михаил Шмаков, д-р Христов ще представлява в новата световна конфедерация страните от Централна и Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз.
Както знаете, досега д-р Христов бе вицепрезидент на съществувалата до вчера Международната конфедерация на свободните профсъюзи /МКСП/.
Днес бе избран и 210-членен Генерален съвет на Единния интернационал на синдикалното движение, в който член е и д-р Желязко Христов. В Съвета той ще представлява двете български конфедерации КНСБ и КТ “Подкрепа”. Генералният съвет ще бъде висшият орган, който ще ръководи Единния интернационал между конгресите.
За Генерален секретар на Единния интернационал бе избран досегашният Генерален секретар на МКСП Гай Райдър, а за президент на Единния интернационал – президентът на МКСП Шарън Бъроу.