Комисията завежда дело срещу Испания в Европейския съд за дискриминация на пенсионери от ЕС

Комисията е решила да заведе дело срещу Испания в Европейския съд поради отказа й да предостави достъп на пенсионери от ЕС до безплатно лечение, докато те временно пребивават на територията й.

Работна група от синдикални представители на интернационално ниво предприемa стъпки към нов световен съюз

Съвместна работна група на IMF-ICEM-ITGLWF заседава в Япония, за да разгледа процеса за обединяване на световно ниво на индустриалните работници в един глобален федеративен съюз.

Международна конференция “Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на мрежа на комитетите по условия на труд”

  • inf 003

На 15 и 16 февруари в хотел „Дедеман Принцес София” се проведе Международна конференция „Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на Мрежа на Комитетите по условия на труд” в рамките на съвместния синдикален проект на Норвежката конфедерация на профсъюзите и КНСБ „Безопасни, здравословни и екологични условия на труд, България”, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Института за социални и синдикални изследвания – България и Института за трудови и социални изследвания Fafo -  Норвегия.

ОСНОВНА ПЛЕНАРНА РЕЗОЛЮЦИЯ

ЧАСТ 1

ОТ КРИЗАТА...

Конгресът решително осъжда огромните страдания, причинени на обикновените трудови хора от настоящата криза, която дойде вследствие на десетилетия антисоциален, антиработнически и антипрогресивен модел на глобализация. Крайно време е обикновените хора да получат част от „плодовете” на глобализацията, време е да преминем от кризата към глобална справедливост.

Конгресът на МКП също така приема, че освен масовите страдания породени от кризата, тя също така предлага нови възможности за реализиране на основната програма на МКП за фундаментална промяна на глобализацията в посока към справедливост и устойчивост. От друга страна съществува и реалната опасност ако не бъдат възприети правилните стратегии и политики за изход от кризата, тя да се задълбочи и да увековечи несправедливостите и неравенството.