Тристранна среща в МОМН на 24 юни 2010 г.

Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с Национален браншов синдикат “Висше образование и наука”-КНСБ организират среща, която ще се проведе на 24 юни 2010 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Конферентната зала на МОМН, бул. "Княз Дондуков” 2А с участието на министър доц. Сергей Игнатов, гл.секретар и директор на Дирекция “Висше образование”, председателя на Съвета на ректорите проф. Борислав Борисов и ректори от висшите училища, председателя на Националния синдикат ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева и синдикални  председатели.

 

Водеща тема на срещата ефинансирането и разходването на средства при спазване на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност на база реални разходи за издръжка на обучението във ВУ.

 

На обсъждане ще бъде подложен и въпросът за значимостта на преподавателската мисия и как в условия на криза да се мотивира академичния състав на основен трудов договор.

Важен акцент в срещата ще бъде приоритизирането на политиките и програмите на висшите училища инеобходимите ресурси, за да продължават да изпълняват своите цели – от подготовка на студентите за живот като активни граждани, кариерното и личностното им развитие до поддържането на широка база от съвременни знания и стимулиране на науката и иновациите.