Национален синдикат „Висше образование и наука“ отбеляза годишнината си с форум в Правец

  • von 115 години в новото хилядолетие. Под това мото премина тържественият национален форум на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука“ - КНСБ в Правец.
Форума уважиха бившият председател на парламента Борислав Великов, ексземеделският министър проф. Димитър Греков, ректори и представители на основните висши училища в страната.

На дискусията бяха представени промените във финансирането на ВУЗ-овете през 2017 година.
Рейтинговата система показва, че средната оценка от акредитация е нараснала от 80 на 89 %. Приемът в държавните университети е напълно либерализиран  - от 90 хиляди учащи през 90-те години, те са нараснали до 180 хиляди през 2014-2015 г., отчете главният секретар на МОН Красимир Вълчев.

 „Сигналът към ВУ е ясен - не всички ще имат студенти по всички специалности, някои от тях ще трябва да оптимизират профила си”, подчерта главния секретар на МОН и отбеляза, че корекцията в ПМС 162 е в полза на увеличаване на коефициентите в професионалните направления с по-ниски разходи. Според Вълчев, тенденцията е увеличаване на приемите в техническите университети, тъй като в тези специалности има повече чуждестранни инвестиции, за сметка на икономиката и администрацията, където има нерационално търсене. Главният секретар на МОН подчерта, че през 2017 г ще бъде осъществено преструктуриране на приема във ВУ и очерта тенденцията на липсата на пазар за студенти от широкопрофилни ВУ, които ще трябва да оптимизират профила си. Промените в Закона за висшето образование през 2017 г. предвиждат вътрешно разпределение на средствата за качество, което означава повече финансиране за отделни специалности. Вълчев даде пример с аграрните университети, които ще получат повече за специалности – растениевъдство и растителна защита и по-малко финансиране за икономика и туризъм.

Презентация на тема "15 години всеотдаен и доброволен труд за модернизиране на висшето образование и науката, за утвърждаване авторитета на Академичната общност, за равнопоставеност в социалния диалог на национално ниво и колективното договаряне във висшите училища и БАН" представи председателят на синдиката доц. д-р инж. Лиляна Вълчева.

В края на форума доц. Вълчева изказа уважението и признателността на всички председатели от координационния съвет на ВОН-КНСБ към водещите партньори и с думи на благодарност връчи грамоти, плакети с лика на Светите братя на номинираните по критерии за постигнати високи резултати в КТД и равнопоставеност в социалния диалог в условия на автономия между ректори-преподаватели-студенти.

Благодарности, поздравителни адреси и почетни отличия получи ВОН-КНСБ от присъстващи и неприсъстващи ректори на висшите училища.

По време на тържествената вечеря в балната зала «ТЕРА» на хотел РИУ Правец Ризорт, участниците във форума аплодираха с възторг изпълненията на младите колеги – студентите от НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и НМА „проф. П. Владигеров”.