КНСБ и ФСЗ не подкрепят проектобюджета на НЗОК за 2014 година

Ръководствата на КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) – КНСБ категорично не подкрепят проекта за бюджет на НЗОК за 2014 година. Предложеният проект за бюджет за 2014 г. е дори по-лош от бюджета за 2013 г. Никъде не се отчита факта, че се очаква дефицит от около 150 млн. лв. за настоящата 2013 г.

За КНСБ и ФСЗ е неприемливо да се планира дефицит на здравноосигурителните плащания в размер на 440 658 хил. лв. спрямо изразходваните средства през 2013 г., а в същото време, съгл. чл. 3, да се приема излишък по бюджета на НЗОК за 2014 г. на обща сума 104 834 хил. лв.  

Ръководството на ФСЗ – КНСБ призовава управляващите да актуализират бюджета на НЗОК за 2013 г. за 100% разплащане на извършената дейност  на лечебните заведения за болнична помощ.

Настояваме здравноосигурителните плащания за 2014 г. да бъдат в размер на очакваните здравноосигурителни плащания за 2013 г., увеличени със 105 млн. лв. здравноосигурителни вноски от 2012 г.

КНСБ и ФСЗ – КНСБ, започват допитване до структурите си за готовност за организиране и провеждане на протестни действия, както и консултации за съвместни действия с професионално-съсловните организации.