ФСЗ – КНСБ иска 10% увеличение на доходите на работещите в здравеопазването

Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) – КНСБ настоява за замразяване на възрастта за пенсиониране през 2015 г., увеличаване на минималната работна заплата за страната на 400 лв. и повишаване на доходите на работещите в здравеопазването с не по-малко от 10% за 2015 г.

Това се посочва в становището на федерацията по Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и по Проекта за бюджет на НЗОК за 2015 г.

По отношение на възрастта за пенсиониране ФСЗ – КНСБ настоява за преговори между социалните партньори и приемане с консенсус на промени в осигурителното законодателство.

В становището се посочва, че разчетените средства по функция „Здравеопазване” за 2015 г. са повече спрямо средствата, заложени в Бюджет 2014 г. и приблизително равни на средствата, съгласно актуализирания бюджет на Република България за 2014 г. Федерацията заявява, обаче, че не се предвижда увеличение на доходите в лечебни и здравни заведения, финансирани от Министерство на здравеопазването – Центъра за спешна медицинска помощ, Държавни психиатрични болници, Центрове за трансфузионна хематология, Домове за медикосоциални грижи за деца, Регионални здравни инспекции и др., както е било анонсирано от новия здравен министър.

Федерацията подчертава, че в проекта за бюджет на НЗОК за 2015 г. за първи път от много години са предложени приходи и разходи, равни на действително изпълненото за предходната година. Федерацията алармира, обаче, че отново ще има недостиг на направления за консултации със специалисти и медико-диагностични дейности. Това ще доведе до търсене на възможност за прием в болниците за извършване на медико-диагностични дейности, които биха могли да бъдат извършвани в извънболнична помощ.

В становището се посочва също, че въпреки увеличаването на средствата за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински услуги, лекарства при злокачествени заболявания и болнична помощ, ако не бъдат предвидени законови промени в края за 2015 г., НЗОК отново ще оформи дефицит.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ заявява, че ще се присъедини към Националния протестен шествие-митинг на КНСБ, който ще се проведе на 11 декември 2014 г., за да защити правата на работещите в здравеопазването.