ФСЗ – КНСБ против съкращенията в Регионалните здравни инспекции

Ако не бъдат спрени съкращенията, работещите излизат на протест

Ръководството на Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) – КНСБ категорично възразява срещу намерението на Министерство на здравеопазването да намали щатните длъжности в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) с 320 броя и средствата за възнаграждения с 2 069 169 лв. под предлог за намаляване на държавната администрация.

ФСЗ – КНСБ подчертава, че служителите на РЗИ не са чиновници, седящи зад бюро, а имат голям обем задължения и правомощия по контрола на обекти с обществено предназначение, продукти и стоки, имащи значение за здравето на населението, надзор над заразните болести и опазване на общественото здравеопазване, микробиологични, вирусологични лаборатории и др.

През периода 1995 – 2015 г.  щатният персонал е намален с 43% – от 4 835 длъжности на 2 904, а в момента се предлага ново съкращение. Според ФСЗ – КНСБ това ще доведе до невъзможност да се осигури качествено изпълнение на задълженията на оставащите на работа, затруднява изпълнението на задачите и извършването на ефективен контрол. ФСЗ – КНСБ предупреждава, че всичко това  може  да  доведе до непредвидими последствия за българските граждани.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ призовава Министерство на здравеопазването да спре това скандално съкращение и да свика Отраслов съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане. В противен случай работещите в РЗИ ще предприемат стъпки за организиране на протест, за което ще бъдат подкрепени от регионалните структури на ФСЗ и на КНСБ.