Безопасност в транспорта

    На 13 април 2010г., Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/- КНСБ отбеляза  определеният от ЕТФ и подкрепен от МТФ Ден на железопътния работник.
    На този ден СТСБ, заедно със синдикатите от целия свят призова „За по-добра железопътна система и достойни работни места”, както и протестира срещу европейката и национални политики в подкрепа на конкуренцията, либерализацията и разрушаването на традиционните железопътни компании.
    Кампанията стартира с пресконференция в присъствието на ръководствата на БДЖ ЕАД Група и ДП НК ЖИ, на които бе връчен пакет от следните препоръки, подписани от Европейските социални партньори от железопътния транспорт – Общност на Европейските железници /CER/ и Европейската Федерация на Транспортните Работници /ETF/:
     1.    Препоръки за Конкурентноспособност на работниците от железопътния сектор – подписани през 2007г.
    2.    Препоръки за по–добро представителство и интеграция на жените в железопътния сектор –  подписани през 2007г.
   3.    Несигурност и чувство на несигурност в обществения транспорт -  Препоръки към представителите на синдикалните организации и ръководствата на компаниите за обществен транспорт в Европейския съюз - – подписани през 2003г.

     Г-н Пенчо Попов – Изпълнителен директор на БДЖ ЕАД и г-н Милчо Ламбрев – Генерален директор на ДП НКЖИ благодариха за подкрепата от страна на СТСБ към държавните железници и приеха пакета от препоръки с обещанието, че веднага започват работа по прилаганито им.
     Като част от кампанията се проведоха заседания на над 50 Комитета по условия на труд във всички поделения на държавните железопътни компании. Целта е точното идентифициране на всички проблеми, свързани със здравословните и безопасни условия на труд и създаване на план - по приоритети и с фиксирани срокове за изпълнение - за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и работната среда в железницата.
     Изпратени са писма до Министъра и Зам.министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Председатела на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към НС, Българските Евродепутати.
     Плакати с мотото на кампанията са поставени във влаковете, депата и на гарите в цялата страна.
     „Надявам се оттук насетне и Българските железопътни компании да могат да се похвалят наравно с Европейските си колеги, с грижа за конкурентноспособността на работниците си, по–добро представителство и интеграция на жените, предпазване от насилие на работното място и по-добри условия на труд.
    Варвам, че заедно ще намерим сили и механизми за изправянето на българската железница на крака, защото тя е в основата на концепцията за устойчивото развитие на транспорта!” – каза г-жа Екатерина Йорданова – Председател на СТСБ-КНСБ.