Кампания на СТСБ „За качествени железопътни услуги”

На 8-ми ноември, 2011г., Съюзът на транспортните синдикати в България /СТСБ/- КНСБ проведе кампания „За качествени железопътни услуги”. Кампанията е инициирана от Европейската федерация на транспортните работници /ЕТФ/, чиито основен член е СТСБ, и инспирирана от кампанията на Глобалните синдикати „Качествени обществени услуги – да действаме сега!”, в която СТСБ взима активно участие от денят на обявяването й на 23.06.2011г.

Железопътният транспорт е важен за съществуването на устойчива транспортна система, като по този начин Европа може да постигне заложените СО2 стойности и енергийни цели с оглед на глобалното затопляне. Железницата гарантира екологична устойчивост и спестява ресурси, свързани с придвижването на хора и стоки. Железопътните работници са горди, че превозват безопасно всеки ден хиляди пътници и тонове стоки като част от системата на Европейските железопътни мрежи. Пътниците и клиентите желаят железница, която да е сигурна, надеждна и точна, чиста и удобна. Те искат да получат качествена услуга. Искат железница, която да е достъпна и удобна за всички.
Такова е и обслужването, което железопътните работници искат да предоставят. Ето защо, СТСБ и железничарите от цяла Европа апелират за подобряване качеството на железопътния транспорт и за осигуряването на по-добри условия на труд, и протестират срещу европейката и национални политики в подкрепа на конкуренцията, либерализацията и разрушаването на традиционните железопътни компании.
Смятаме, че Европейската железопътна политика през последните 10 години и нейните три пакета от документи, фокусирани основно върху либерализацията, отварянето на пазара и фрагментирането на железниците, има негативно въздействие върху работниците в сектора и върху самата железопътна система в много страни в  Европа. Европейската комисия подготвя за либерализация вътрешния пътнически железопътен транспорт - последния сегмент на железопътния сектор, който все още не е либерализиран. Отново железопътните работници ще бъдат тези, които ще страдат, губейки работата си, а онези, които ще останат – ще бъдат заплашени от влошаване условията на труд. Нещо повече - вътрешен пътнически железопътен транспорт, основан на конкуренция, ще доведе до обслужване на линии между утвърдените и икономически изгодни центрове, и изоставяне на непечелившите линии в регионите. Железопътният превоз на пътници обаче, е обществена услуга, и много хора зависят от него за своята мобилност и успешно включване в професионалния и обществен живот.

Това, което наистина оказва влияние върху развитието на железниците, е подходящото финансиране на инфраструктурата, подвижния състав, задълженията за предоставяне на обществени услуги и не на последно място – на инвестиции в човешки ресурси. Без наличието на подходящо финансиране, отварянето на пазара води дори до разрушаване на железниците.

Вярваме, че в полза на железниците е необходимо провеждането на решителна национална политика. Тя трябва да бъде подкрепена от Европейска политика по отношение на координацията между страните по въпросите за оперативна съвместимост и насърчаване сътрудничеството между държавите и железопътните компании.

СТСБ призова „За качествени железопътни услуги”, като разпространи тематични информационни материали и плакати в служебните помещения на железничарите, във влаковете и на жп гарите в цялата страна. Бе изпратено съобщение до медиите, което бе  публикувано и на сайтовете на СТСБ и КНСБ.

В списание Железопътен транспорт бе публикувана статия от г-жа Екатерина Йорданова – Председател на СТСБ, със заглавие «Критичен поглед към директивата на ЕК за единното железопътно пространство», в която тя изразява позицията на СТСБ и ЕТФ относно Предложението на Европейската комисия за Директива за създаване на единно европейско железопътно пространство (COM (2010) 475) или така нареченото „Преразглеждане на Първи железопътен пакет”.

С позицията на СТСБ и ЕТФ относно Преразглеждането на Първия железопътен пакет, както и с провежданата на 8-ми ноември кампания бяха запознати и българските Евродепутати.

Отново по повод предложението на ЕК за Директива за създаване на единно европейско железопътно пространство, СТСБ отправи предложение до Изпълнителна агенция Железопътна администрация с цел свикване на Подотраслов съвет за тристранно сътрудничество, който да се проведе в деня на кампанията – 8-ми ноември. Тъй като предстоящата промяна в нормативната уредба на Европейския съюз, касаеща железопътния транспорт е от изключително значение и е важно да й бъде обърнато необходимото внимание преди окончателното й приемане от Европейския парламент, СТСБ пожела да изложи позицията си и да чуе становището на Изпълнителната агенция. Това е втори опит на съюза да внесе тази тема в дневния ред на Подотрасловия съвет тристранно сътрудничество по железопътен транспорт. За съжаление, предложението не бе удовлетворено и заседание не бе проведено.

Кампанията на СТСБ „За качествени железопътни услуги” бе представена от Екатерина Йорданова и на пресконференцията от 7-ми ноември за обявяване на национална железничарска стачка.