СТСБ и БДЖ се разбраха за премахване насилието на работното място

Ръководството на Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ и Управителите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД подписаха Споразумение за сътрудничество и съвместни действия за елиминиране на насилието над жени на работното място.

Споразумението се сключи в отговор на призива на ООН за поемане на ясни ангажименти от социалните партньори за премахване на насилието над жените, отчитайки характера на работата и особената уязвимост на жените в транспорта и, не на последно място, съобразявайки се със съвместните препоръки на Европейските социални партньори от железопътния транспорт, Европейска федерация на транспортните работници /ETF/ и Общността на Европейските железопътни и инфраструктурни компании /CER/ за по-добро представителство и интеграция на жените от железопътния транспорт и за Преодоляване на несигурността и чувството за несигурност в обществения транспорт.

 


Целта на социалните партньори е най-напред да установят мащабите на проблема чрез събиране на информация в специално поставени пощенски кутии с отличителен знак „Има с кого да споделиш”. До тях ще имат достъп всички работещи в компанията. Попълнените анкети и сигнали ще бъдат анализирани, а резултатите ще бъдат представени на ръководството и на работещите в компанията. Анализът ще послужи за разработване на съвместни Препоръки за превенция и защита от насилие над жени на работното място.

На 25 ноември 2009 г. Екатерина Йорданова, председател на СТСБ, и Йорданка Фандъкава, кмет на София, подписаха Споразумение за съвместни действия за защита и превенция на насилие над жени на работното място в столичния градски транспорт. Тази инициатива бе част от кампания на СТСБ, организирана по повод 10та годишнина от обявяването от ООН на 25 ноември за Международен ден за борба с насилието върху жени. Споразумението изигра своята голяма роля, като способства за повишаване на информираността на жените, на ръководствата на дружествата и синдикалните лидери по отношение на насилието на работното място, за установяване мащабите на проблема и за изработване на препоръки за превенция. Нещо повече – някои от работещите мъже в столичния градски транспорт изказаха благодарността си към г-жа Йорданова с думите “Организирайки кампании и дейности в подкрепа на жените, вие всъщност помагате на всички транспортни работници, на всички нас, не само на жените!”

Ръководството на Съюза на транспортните синдикати в България благодари на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за желанието им чрез съвместни действия българската железница да се превърне в по-привлекателно работно място не само за жените, но и за всички железничари.