КНСБ и СТСБ подкрепиха българската позиция по Пакет „Мобилност”, но искат достойни заплати за шофьорите

  • tir

Координационният съвет на КНСБ подкрепи позицията на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) по Пакет „Мобилност”. Конфедерацията, с огромно мнозинство, застана зад българската позиция по темата, но с искане  за достойни заплати на българските шофьори, сравними с тези на колегите им в държавите, в които упражняват дейността си.

„Противопоставяме се на всички опити да бъдат изтласкани българските транспортни работници от единния пазар на транспортни услуги, чрез предлагане на мерки за ограничаване на достъпа на български работодатели до този пазар. Считаме, че мерките, одобрени от Комитет „Заетост“ на ЕП, касаещи командироването на работници, почивките извън превозното средство и каботажните превози, биха направили сектор „Пътен транспорт” непривлекателен за работодателите от Източна Европа, като по този начин неминуемо биха накърнили интереса на българските транспортни работници, наети него”, се подчертава в становището на СТСБ.

В същото време КС на КНСБ подкрепя позицията на СТСБ заплащането на шофьорите да е според установените минимални стандарти на страна, в която преобладаващо се извършва превозна дейност. Известно е, че българските шофьори биват назначавани на договор с минимално заплащане /равно на МРЗ или МОД за съответната икономическа дейност и група професия.
Най-висок процент от заплащането на международните шофьори към настоящия момент се формира от командировъчните. В редки случаи, но все пак се случва да не биват изплащани командировъчни пари. Така, приносът на бранша към ДОО е минимален. В крайна сметка шофьорите са ощетени, тъй като получават ниски пенсии впоследствие, както и минимални обезщетения при безработица, болест и др.

СТСБ вярва в силата на социалния диалог и се надява, че чрез през предстоящите месеци с разговори и преговори с работодателите и институциите на национално ниво ще се търси съгласие по важните теми за сектора, в това число и за по-добро заплащане на труда на водачите, заявиха от организацията.

Цялото становище на СТСБ и КНСБ – вижте тук