Столична община прие исканията на СТСБ и КНСБ: Заплатите на водачите в градския транспорт се увеличават с близо 150 лв.

  • site-1

Столична община прие предложеното от Съюза на транспортните синдикати и КНСБ увеличение на заплатите на водачите в двете софийски транспортни дружества.
Така, още сега, основната заплата на шофьор и ватман в електро и автотранспорта ще скочи до 1045 лв. при 940 лв. и 962 лв. в момента за единичните и съчленените автобуси.


Това беше предложено от софийския кмет Йорданка Фандъкова, а днес бе гласувано с пълно мнозинство от Столичния общински съвет.
Общината ще изравни и системите за допълнително стимулиране на водачите в двете дружества – 100 лв. бонус за добре свършена работа и в двете компании.
Втората стъпка, договорена със столичния градоначалник и гласувана в СОС е, увеличение от 10% на вече изравнената основна заплата от 1045 лв. на водачите и в двете дружества. Това означава основно възнаграждение от 1150 лв. от 1 април 2019 г.
Общината ще започне преговори със СТСБ и КНСБ за тригодишна програма за увеличение на заплатите за всички работещи в транспортните дружества на София с най-малко 10 на сто на година, считано от 1 януари.

Предлаганото увеличение на заплатите от 1 април ще доведе до следната структура на доходите на водачите в авто- и електротранспорта:

✔Основна заплата от 1150 лв. от 1 април 2019 г.

✔Средна брутна заплата без никакъв извънреден труд над 1800 лв.

✔От извънреден труд, в рамките на позволените по закон 15 часа, ще се получават допълнително около 200 лв.

Според столичния кмет основният проблем за извънредния труд на шофьорите е недостигът на водачи. Считаме, че увеличеното заплащане ще помогне за задържане на шофьорите и за набиране на нови кадри в дружествата, обяви Фандъкова.
В момента липсват 251 от общо 2000 водачи.

Решението на СОС съответства почти напълно с предложеното от КНСБ през миналата седмица споразумение с общината за увеличение на доходите на водачите в транспорта.
През последния месец КНСБ и СТСБ проведоха серия от срещи за разрешаване на проблемите в столичния градски транспорт. В тях участваха работещи в дружеството, всички председатели на синдикални организации в двете транспортни компании, ръководството на дружествата, столичния кмет и отговорните лица от общината.
В резултат на тези срещи бе изготвен проекта на споразумение, който бе връчен на Йорданка Фандъкова на 8 март 2019 година.

В документа се предвижда тригодишна програма за увеличаване на възнагражденията на всички работещи в четирите общински дружества на Столичния градски транспорт.
Синдикатът поиска поетапно да бъде ограничено полагането на извънредния труд на водачите в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД в рамките на годишните норми в Кодекса на труда.

Надяваме се решението на Столична община за увеличение на заплатите на водачите да сложи край на кризата с намиране на кадри за столичния транспорт. От друга страна това не е краят, а началото на дълги преговори, които да очертаят тригодишна перспектива за ръста на доходите във всички транспортни компании на София. Ще продължаваме да настояваме за ограничаване на извънредния труд до законовите норми и подобряване на социално-битовите условия в дружествата, обяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров.