КНСБ и ФНСМ настояват за изплащане на дължимите заплати в „Мина Черно море – Бургас”

Спешна намеса и изплащане на дължимите от Националната електрическа компания (НЕК) на „Топлофикация – Сливен” ЕАД 2,8 млн. лв. – сума, с която трябва да бъдат изплатени работните заплати на миньорите от „Мина Черно море – Бургас” ЕАД. За това настояват ръководствата на КНСБ и на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) – КНСБ пред служебния министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов, ръководствата на Българския енергиен холдинг и НЕК.

„Вече бяхме свидетели на протести за работни заплати в „Мини Бобов дол” ЕАД, а днешният протест на миньорите от „Мина Черно море – Бургас” ЕАД, които останаха под земята, е краен акт на български граждани да получат изработените си възнаграждения за месеците юли и август”, заявяват още ръководствата на КНСБ и ФНСМ – КНСБ.

Те настояват мениджърите на мината и екипът на минно-спасителната служба да предприемат всички действия, за да се подсигури безопасният престой на миньорите, тъй като продължителното им оставане на 300 метра под земята представлява огромен риск за здравето и безопасността им. Ръководствата на КНСБ и ФНСМ – КНСБ настояват дейностите да са в съответствие с Наредба № 9 за общи правила за управление на дейността по подсигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.

КНСБ и ФНСМ – КНСБ напомнят, че от началото на годината сигнализират с тревога правителствата на Република България и обществеността за все по-задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийния сектор на страната. Тя е породена и от продължаващото неритмично разплащане на НЕК към енергийните компании, което води до ескалация на социалното напрежение в отделни въгледобивни и топлофикационни дружества.

Представители на регионалната структура на КНСБ и на ФНСМ – КНСБ са на място при протестиращите миньори от „Мина Черно море – Бургас” ЕАД.

 

За повече информация и контакти:

Васил Вълчев – председател на ФНСМ – КНСБ: 0887 74 21 26

Чавдар Мкулашев – председател на СО на КНСБ при „Мина Черно море – Бургас” ЕАД: 0879 01 09 95