Асен Асенов бе преизбран за председател на НСФ „Метал-електро”

  • 01

На 24 март в гр. Казанлък, в залата на едноимения хотел се проведе шестия конгрес на Националната синдикална федерация „Метал-електро”. На форума бе  президента на КНСБ - Пламен Димитров и председателя на ФНСМ – Валентин Вълчев.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ СИНДИКАЛИСТИ,

ДО

РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ

НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО”

Позволете ми най-сърдечно да ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от мое име по случай 26-та годишнина от учредяването на Федерация „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО” !

Фундаментът на растежа и конкурентоспособността са инвестициите и висококвалифицираните кадри

  • 0001Glavna_EL

Днес, 26 ноември 2014 год. (сряда) се проведе кръгла маса, на която се направи анализ на секторите „Производство на машини и оборудване” и  „ Електротехника и електроника”. Разработката е съвместно дело на Българска браншова камара-машиностроене с председател Илия Келешев, на Българската асоциация на електротехниката и електрониката с председател Румен Атанасов, на Национална синдикална федерация „Метал-електро” (НФС „Метал-електро”) с председател Асен Асенов и на Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката с председател Бенчо Бенчев.

Днес Юбилей има Асен Асенов – Председател на НСФ „Метал-електро”

  • IMG_3498


ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, СКЪПИ СИНДИКАЛНИ БРАТКО!

Най-сърдечни поздравления от Конгресното ръководство на КНСБ и от мен лично по случай този знаменателен за теб ден!
Това е прекрасен повод за празнуване, защото животът не е само работа, макар и любима.
Юбилейните годишнини са повод да се обърнем назад, да се вгледаме в изминатия път и с чувство на удовлетворение да си кажем:
„Ето, това бях Аз. Този Аз, който исках да бъда. Този Аз, който се грижеше за живота на много хора и който вършеше нещо наистина важно за тях”.

НСФ „Метал – Електро”: Партньорството с МИЕТ е формално

  • 02

На 30 март 2012 г. в Казанлък се проведе Петият конгрес на Национална синдикална федерация „Метал – Елекстро” – КНСБ. В него участваха 87 делегати – представители на основни синдикални организации и членове на федерацията. Да ги приветстват сред тях дойдоха президентът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ.