Днес Юбилей има Асен Асенов – Председател на НСФ „Метал-електро”

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0252{/gallery}

ДО
АСЕН АСЕНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО”

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, СКЪПИ СИНДИКАЛНИ БРАТКО!

Най-сърдечни поздравления от Конгресното ръководство на КНСБ и от мен лично по случай този знаменателен за теб ден!
Това е прекрасен повод за празнуване, защото животът не е само работа, макар и любима.
Юбилейните годишнини са повод да се обърнем назад, да се вгледаме в изминатия път и с чувство на удовлетворение да си кажем:
„Ето, това бях Аз. Този Аз, който исках да бъда. Този Аз, който се грижеше за живота на много хора и който вършеше нещо наистина важно за тях”.
Казват, че синдикализмът е съдба. Той е онази пружинка, която не те отпуска нито за миг, която осмисля живота ти и го изпълва със съдържание.
Съдбата на Асен Асенов е да посвети живота си на синдикалното движение, а в последните 17 години, от 1995 до сега – да бъде неизменно преизбираният Председател на Федерация „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО”.
Да се задържиш толкова години на този пост и да продължаваш да бъдеш на него означава, че си спечелил доверието на хората, че си им нужен.
Работникът не бърка в своя избор.
Хората виждат в твое лице индикатор на надежда, че техните проблеми могат да бъдат решени. Те вярват, че синдикатът може наистина да бъде в полза на наемния труд.
Твоята мисия е да оправдаеш това доверие!
Пожелавам ти успех и много поводи за професионално и лично удовлетворение!
Пожелавам ти хубав празник!

Искрено твой,
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

9 октомври 2012 г.