СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ СИНДИКАЛИСТИ,

ДО

РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ

НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО”

Позволете ми най-сърдечно да ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от мое име по случай 26-та годишнина от учредяването на Федерация „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО” !

С реверанс към историята трябва да отбележим, че първите работнически профсъюзни организации водят началото си от далечните 1891-1893 години.

Основите на Метало-работническия съюз са поставени на състоялата се в Плевен през юли 1907 г. Учредителна конференция и неговото укрепване преминава през ожесточена борба със собствениците на големите железарски работилници и металообработващи предприятия.

Синдикализмът, още от своя зародиш, бие с пулса на наемния труд и е носител на същите ценности, които изповядваме и днес - независимо от етапите на идейно-политическото развитие, които прекосява по своя път.

Двадесет и шестте години от най-новата история на синдикалното движение в България е времето, възродило автентичния синдикализъм - години и на новия тип индустриални отношения, в които се изградихме

като конструктивен партньор, но и опонент, и социален коректив на управляващите – в търсене на поносима социална цена за хората на наемния труд.

Изминахме труден и пълен с предизвикателства път.

Най-сериозни се оказаха последствията от кризата, породена от финансовия сектор в развитите страни, която трайно засегна икономиката на България, включително предприятията от металоиндустрията и машиностроителните фирми.

Фалити, висока междуфирмена задлъжнялост, намаляване на заетостта и увеличаваща се безработица, неизплатени трудови възнаграждения, заплати на унизително ниски равнища, влошаващи се условия на труд и на живот – всичко това оказа сериозно влияние за намаляване броя на синдикалните организации и на синдикалните членове в рамките на Национална Синдикална Федерация „Метал-електро”.

Възраждането на индустрията, в т.ч. на машиностроителното производство, е процес на повишаване приноса и значимостта на машиностроенето в икономиката на страната. Ефективността на този процес е нарастването на относителния дял на създадената добавена стойност и износът на продукция от сектора в брутната добавена стойност и общия износ на страната.

По данни на Националната статистика, експортът на стоки през 2015 г. е нараснал с над 5% и вече надхвърля 45 млрд.лева. Дългосрочната картина показва, че за 15 години делът на машиностроенето, като част от общия износ на България, се е увеличил от 10% на 22% и това увеличение се дължи не само на растящите цени, а на реално увеличение на продадената навън продукция.

Структурните проблеми на пазара на труда и в частност проблемът с недостига на квалифицирани кадри вече е поставен на дневен ред и търси своето решение от Министерство на образованието и науката и със съдействието на бизнеса.

Всичко това дава основателни поводи за оптимизъм, защото по-големият износ означава и повече работни места, по-високи заплати, както и по-голяма устойчивост на растежа.

Това е и възможност за разширяване на влиянието и ролята на Синдиката, преосмисляне на традиционните синдикални практики, доработване на нови механизми за обединяване и синдикално членство.

Да си пожелаем успех!

 

Пламен ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ

25 март 2016 г.