Асен Асенов бе преизбран за председател на НСФ „Метал-електро”

  • 01

На 24 март в гр. Казанлък, в залата на едноимения хотел се проведе шестия конгрес на Националната синдикална федерация „Метал-електро”. На форума бе  президента на КНСБ - Пламен Димитров и председателя на ФНСМ – Валентин Вълчев.

В отчета за периода  2012-2017 г. бе посочено, че членовете на Синдиката днес наброяват 10 500, което е с 3 200 души повече от преди пет години. И този ръст е постигнат в една неблагоприятна  за функциониране на Федерацията среда. Въпреки това е запазено и продъжено развитието на колективното договаряне. Сключвани са периодично отраслови КТД, като това е сторено и за тази година. Основната цел е била повишаване нивото на работната заплата. Използван за това е механизма на договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД ) за 9 групи професии в пет икономически дейности. Това са: леене на метали, производство на машини, оборудване и метални изделия, изработка на турбини,  двигатели и транспортни средства.

Успешно е било сътрудничеството с Браншовата камара по машиностроене и СФММ „Подкрепа”. Съвместно с работодателски стуктури в рамките на проекта на КНСБ „Сигурност  чрез закона, гъвкавост чрез КТД” са разработени анализи на работната заплата във връзка с производителността на труда в производството  на машини и оборудване и изработката на елетрически съоръжения. Набелязан е план за повишаване на МОД и работните заплати.

Увеличението на доходите е факт, но съотнесени към същия вид работа на металоиндустрията в  повечето от страните от ЕС те изостават значително и сме на дъното на класацията в Европа.

Лидерът на КНСБ – Пламен Димитров поздрави делегатите на конгреса за тяхната ползотворна дейност и за приноса им в защитата на правата и интересите на синдикалните членове – приоритетната политика на КНСБ. Той благодари на председателя на НСФ „Метал-електро” Асен Асен за усилията му да подържа стабилна и дейна Федерацията в тези трудни за синдикализма времена.

Делегатите преизбраха с единодушие Асен Асенов за председател на НСФ „Метал-електро”.