КНСБ-Дискусионна среща "Българското тракторостроене" - Вторник, 4-4-2006

Днес, 4 април 2006 г. в сградата на КНСБ се състоя дискусионна среща на тема: “БЪЛГАРСКОТО ТРАКТОРОСТРОЕНЕ”. В срещата взеха участие Светла Бъчварова – зам. министър на Министерството на земеделието и горите /МЗГ/; Ализан Яхова – зам. изп. директор на ДФ “Земеделие”; Лъчезар Борисов – зам. министър на...

Днес, 4 април 2006 г. в сградата на КНСБ се състоя дискусионна среща на тема: “БЪЛГАРСКОТО ТРАКТОРОСТРОЕНЕ”. В срещата взеха участие Светла Бъчварова – зам. министър на Министерството на земеделието и горите /МЗГ/; Ализан Яхова – зам. изп. директор на ДФ “Земеделие”; Лъчезар Борисов – зам. министър на Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/; Владимир Янков, и.д. директор “Корпоративно управление”, МИЕ; Дикран Тебеян – зам. председател на БСК; Емил Кабаиванов – кмет на гр. Карлово; Лалев – председател на борда на директорите на “Агротехника” АД; Стефан Русчев – изп. директор на “Агротехника” АД, Карлово; Недко Недев – председател на СФММ – “Подкрепа”; Марин Чомаков – председател на СО на “Подкрепа” в “Агротехника”; Асен Асенов – председател на НСФ “Метал-електро”; Наско Саксанов – председател на СО на КНСБ в “Агротехника” АД и Светла Василева – председател на Независимата федерация на синдикатите в земеделието към КНСБ.
В своето експозе председателят на КНСБ д-р Желязко Христов очерта състоянието и перспективите на тракторостроенето в България, което в момента се осъществява единствено от предприятието “Агротехника” – Карлово. Изтъкнат бе критичния спад на производството на български трактори, липсата на оборотни средства за текущо производство и липсата на средства за разработка на нови модели трактори. Акцентира се и върху конкуренцията на българските трактори от страна на белоруските им аналози. Като сериозен проблем бе подчертана и схемата, по която предприятието изплаща дълговете си към Държавен фонд “Земеделие”. Д-р Желязко Христов представи редица предложения за изход от ситуацията.
В резултат на срещата представените институции поеха следните ангажименти:
- предприятието е включено в програмата “Техника” на ДФ “Земеделие” и ще се кредитира за производството на трактори от страна на фонда в размер между 50 и 150 броя;
- проучване възможностите за осигуряване на оборотен кредит от 500 хил. лв. и инвестиционен от 2,5 млн. лв.;
- оптимизиране на схемата за изплащане на задълженията към ДФ “Земеделие”;
- подпомагане на постъпки на предприятието за разсрочване на данъчни и осигурителни задължения към държавата;
- продажба на ненужни активи на предприятието към – “ВиК” – Пловдив, Регионалното електроразпрезделение, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката и община Карлово;
- търсене на инвеститор за съвместно производство;

До 2 месеца предстои повторна среща, на която ще се обсъдят предприетите мерки и техния ефект.