Лилия Петкова е новият председател на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите

  • lili


Лилия Петкова е новият председател на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ). Досега тя беше член на Управителния съвет и главен експерт в синдиката.
От името на Конфередерацията президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на досегашния председател Наташа Михова. Нашата организация никога нямаше да представлява тази сила, която е в момента, без енергията на Наташа. Тя дълги години беше моторът на промените, които в крайна сметка ни направиха най-голямата обществена организация в България, обяви лидерът на синдиката.

Наташа Михова: Какво ще дадем от себе си, за да я има и утре НСФТКТУ?

 

  • 01

На 6 април в гр. Пловдив се проведе кръгла маса под надслов „Синдикализация – проблеми, перспективи, нови измерения”, посветена на 25-годишнината на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ). Във форумa участва президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на РС на КНСБ в Пловдив Боян Бойкински, работодатели, активисти на Федерацията и др.

МС поставя държавно предприятие под заплаха от фалит

П О З И Ц И Я

НА УС НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ

На 11 декември т.г. Министерският съвет взе решение за намаляване капитала на „Студентски столове и общежития” ЕАД чрез обезсилване на акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху 29 имота в Русе, Габрово, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора. Тези имоти са обявени за публична държавна собственост и се предоставят безвъзмездно за управление на университета „Ангел Кънчев” в Русе, на Техническия университет в Габрово, на Аграрния университет в Пловдив, на Университета „Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново и на Тракийския университет в Стара Загора.

За устойчивостта на работните места НСФТКТУ извежда като приоритет квалификацията

  • 01

В хотел „Родина” в столицата се провежда встъпителна конференция във връзка с проект „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”. Конференцията бе открита от Наташа Михова – председател на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ) - КНСБ, и ръководител на проекта.

Синдикализация и в малките и семейните фирми

  • 01

На 20 април в хотел „Рила” се проведе шестият конгрес на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване (НСФТКТКО). На конгреса присъства президентът на КНСБ Пламен Димитров.