За устойчивостта на работните места НСФТКТУ извежда като приоритет квалификацията

  • 01

В хотел „Родина” в столицата се провежда встъпителна конференция във връзка с проект „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”. Конференцията бе открита от Наташа Михова – председател на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ) - КНСБ, и ръководител на проекта.

Председателят на НСФТКТУ - КНСБ изтъкна пред участниците във форума недостатъчната ефективност на връзката между работодателите и обучаващите институции, което води до невъзможност да се формират съвременни професионални знания и умения. Тя посочи, че няма работеща система от показатели за оценка на състоянието, функционирането, динамиката и ефективността на обучението и квалификацията. Чрез стратегията ще се формулират проблемите, които сега стоят нерешени.

Проектът се осъществява от НСФТКТУ - КНСБ с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и Република България.