Най-малко 1114 лв. заплата за квалифициран строител

  • site-stroiteli

Най-малко 1114 лв. заплата ще получава квалифициран строител, предвижда подписаният днес в Камарата на строителите Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати.  Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикатите – Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа”.

Колко живота струва най-голямото летище в света?

  • airport

В Истанбул вчера бе открито символично едно от най-големите летища в света. То е един от най-престижните проекти на президента Ердоган. Каква обаче е истинската му цена, изчислена чрез живота на работниците, които се трудят по него? За да бъде приключен строежът му в рамките на обявения срок, на него от четири години ударно се трудят над 30 000 работници. Техните права обаче често биват нарушавани. Около 15 000 души живеят в един лагер в гората. Помещенията, в които спят не отговарят на стандартите, храната е лоша, има дървеници в спалните помещения, няма топла вода. Някои от работниците не са получавали заплата повече от шест месеца. Още от самото начало на строителните работи е имало редица нарушения, които така и не са били преустановени, тъй като отговорните за строежа са искали да пестят разходи.

Инж. Цветелина Иванова е новият председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ

  • Cvetelina_Ivanova

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ вече е с нов председател. На извънреден конгрес миналата седмица делегатите избраха за свой ръководител инж. Цветелина Иванова.

Йордан Никленов ще води ФНСС през следващите пет години

  • 1-1

Делегатите на VII-ят Конгрес на Федерацията на Независимите строителни синдикати (ФНСС) преизбраха Йордан Никленов за председател на Федерацията. Конгресът се проведе в хотел „”Света София” в столицата и на него бе отчетена дейността на синдикалните структури за последните пет години. За заместник-председатели бяха избрани инж. Цветелина Иванова, Венцислав Василев – председател на СО при „Златна Панега Цимент” и Васил Михайлов – председател на СО при „Щрабаг” ЕАД.

Председателят на ФНСС Йордан Никленов с юбилей - 60 години!

Скъпи приятелю,

От името на Конгресното ръководство на КНСБ най-сърдечно те поздравявам по случай 60-годишния юбилей с пожелания за още много щастливи, успешни и плодотворни години!

Пореден опит за разпростиране прилагането на ОКТД в строителния сектор

Въпреки общото искане на синдикатите в отрасъл „Строителство” и на представителната организация на работодателите, все още не е разпростряно прилагането на Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за търговските дружества, фирми и предприятия в икономическите дейности строителство на сгради, строителство на съоръжения и специализирани строителни дейности. Сега действащият договор между социалните партньори бе сключен на 19 декември 2012 г. и регистриран под № 4 от 5 март 2013 г. в Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда”.

КСБ и синдикатите ще решават трудови спорове чрез арбитраж

  • P4180021

Камарата на строителите в България (КСБ), Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА), който е под опеката на Министерството на труда и социалната политика, Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ и федерацията „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ подписаха общо споразумение за сътрудничество в областта на колективното трудово договаряне и анализите му, предотвратяването и уреждането на колективни трудови спорове чрез способите на посредническия арбитраж. От страна на Камарата подписа си под документа положи зам.-председателят Венелин Терзиев, НИПА бе представен от неговия директор Владимир Бояджиев, а КНСБ и КТ „Подкрепа“ – съответно от Йордан Никленов и Йоанис Партениотис.

ФНСС: Диалогът с МРРБ за условията на труд е формален и труден

  • IMG_3578

На шестия си конгрес Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС), включваща и синдикат „Пътно дело”, отчете, че е работила през последните години във влошаваща се икономическа ситуация. Чуждестранните инвестиции в сектора са намалели значително, кредитирането е било ограничено, междуфирмената задлъжнялост – висока и всичко това е довело до освобождаването на голяма част от работната сила. Броят на заетите в строителството през 2011 г. е намалял с близо 90 хил. спрямо 2008 г. Обемът на изпълненото строителство се е свил с 1/3.