Строителството в света по време на пандемия

Строителният сектор е сред пострадалите отрасли в кризата навсякъде по света. Материал на в. "Строител", включващ данни на Камарата на строителите в България, показват как у нас и в отделни държави на различни континенти се стимулира секторът. Конфедерацията на международните асоциации на контракторите (CICA) и Европейската строителна федерация (FIEC) излязоха с обширни доклади какво се прави в отделните точки на света, от които се оказва, че повечето от големите строителни фирми извършват дейности на много от своите обекти,  отговаряйки по този начин на призива на правителствата за поддържане на икономиката в работещ режим, като същевременно се стараят да спазват препоръките на здравните власти за социална дистанция. В страни, в които са наложени временни ограничения, се наблюдава раздвижване на индустрията, отваряне на обекти и рестартиране на строителните работи.

България

У нас правителството впряга ресурс от около 4,5 млрд. лв. за подпомагане на малкия и средния бизнес, самонаетите лица и тези, които заради кризата  са  в  неплатен  отпуск и няма да могат да полагат труд. Конкретни мерки за строителния сектор не са обявени, като Камарата на строителите в България се обърна с отворено писмо до властите на национално и местно ниво, в което изразява своята позиция, че въпреки ситуацията строителните работи трябва да продължат при спазване на строги противоепидемични мерки. В същото време от страна на синдикатите бе изпратено писмо за свикване на Отрасловите съвети за тристранно сътрудничество във връзка с мерките за борба с COVID-19 и справяне с кризата.

Най-малко 1114 лв. заплата за квалифициран строител

  • site-stroiteli

Най-малко 1114 лв. заплата ще получава квалифициран строител, предвижда подписаният днес в Камарата на строителите Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати.  Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикатите – Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа”.

Колко живота струва най-голямото летище в света?

  • airport

В Истанбул вчера бе открито символично едно от най-големите летища в света. То е един от най-престижните проекти на президента Ердоган. Каква обаче е истинската му цена, изчислена чрез живота на работниците, които се трудят по него? За да бъде приключен строежът му в рамките на обявения срок, на него от четири години ударно се трудят над 30 000 работници. Техните права обаче често биват нарушавани. Около 15 000 души живеят в един лагер в гората. Помещенията, в които спят не отговарят на стандартите, храната е лоша, има дървеници в спалните помещения, няма топла вода. Някои от работниците не са получавали заплата повече от шест месеца. Още от самото начало на строителните работи е имало редица нарушения, които така и не са били преустановени, тъй като отговорните за строежа са искали да пестят разходи.

Инж. Цветелина Иванова е новият председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ

  • Cvetelina_Ivanova

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ вече е с нов председател. На извънреден конгрес миналата седмица делегатите избраха за свой ръководител инж. Цветелина Иванова.

Йордан Никленов ще води ФНСС през следващите пет години

  • 1-1

Делегатите на VII-ят Конгрес на Федерацията на Независимите строителни синдикати (ФНСС) преизбраха Йордан Никленов за председател на Федерацията. Конгресът се проведе в хотел „”Света София” в столицата и на него бе отчетена дейността на синдикалните структури за последните пет години. За заместник-председатели бяха избрани инж. Цветелина Иванова, Венцислав Василев – председател на СО при „Златна Панега Цимент” и Васил Михайлов – председател на СО при „Щрабаг” ЕАД.

Председателят на ФНСС Йордан Никленов с юбилей - 60 години!

Скъпи приятелю,

От името на Конгресното ръководство на КНСБ най-сърдечно те поздравявам по случай 60-годишния юбилей с пожелания за още много щастливи, успешни и плодотворни години!

Пореден опит за разпростиране прилагането на ОКТД в строителния сектор

Въпреки общото искане на синдикатите в отрасъл „Строителство” и на представителната организация на работодателите, все още не е разпростряно прилагането на Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за търговските дружества, фирми и предприятия в икономическите дейности строителство на сгради, строителство на съоръжения и специализирани строителни дейности. Сега действащият договор между социалните партньори бе сключен на 19 декември 2012 г. и регистриран под № 4 от 5 март 2013 г. в Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда”.

КСБ и синдикатите ще решават трудови спорове чрез арбитраж

  • P4180021

Камарата на строителите в България (КСБ), Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА), който е под опеката на Министерството на труда и социалната политика, Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ и федерацията „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ подписаха общо споразумение за сътрудничество в областта на колективното трудово договаряне и анализите му, предотвратяването и уреждането на колективни трудови спорове чрез способите на посредническия арбитраж. От страна на Камарата подписа си под документа положи зам.-председателят Венелин Терзиев, НИПА бе представен от неговия директор Владимир Бояджиев, а КНСБ и КТ „Подкрепа“ – съответно от Йордан Никленов и Йоанис Партениотис.

ФНСС: Диалогът с МРРБ за условията на труд е формален и труден

  • IMG_3578

На шестия си конгрес Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС), включваща и синдикат „Пътно дело”, отчете, че е работила през последните години във влошаваща се икономическа ситуация. Чуждестранните инвестиции в сектора са намалели значително, кредитирането е било ограничено, междуфирмената задлъжнялост – висока и всичко това е довело до освобождаването на голяма част от работната сила. Броят на заетите в строителството през 2011 г. е намалял с близо 90 хил. спрямо 2008 г. Обемът на изпълненото строителство се е свил с 1/3.