Минималните заплати в металургията скачат с 18 %

  • 1

С 18 % ще се увеличи минималната работна заплата за работещите в металургичния сектор през тази година. Това предвижда новият Браншов колективен трудов договор. Той беше подписан на специално заседание на секторния съвет за тристранно сътрудничество, ръководен от заместник министърът на икономикатаЛъчезар Борисов.

Подписи под Браншовият колективен договор сложиха сложиха председателят на синдикална федерация „Металици“ КНСБ Васил Яначков, председателят на Българската асоциация на металургичната индустрия, АнтонПетров и Людмил Павлов председател НФ „Металургия“ - КТ „Подкрепа“

Допълнителното трудово възнаграждение за отработен нощен час  се увеличава четири пъти над нормативната стойност за страната, а за времето, което работникът е на разположение на работодателя извън територията на предприятието, стойността нараства двойно. Стойностите за безплатна храна и добавки към нея се увеличават с 10 %. Допълнителното подпомагане на работника при пенсиониране нараства с 20%.

От стартирането на социалното партньорство в металургията през 1991 г. до момента няма един ден, без браншов колективен договор.

„През всичките тези години, независимо от това че сме имали и различия и противоречия, ние сме намирали верния път да постигаме съгласие между синдикати и работодатели, в името на просперитета на металургичните предприятия и разбира се благоденствието на работещите в системата на металургията. За нас е изключително важно това ,че министерството на икономиката прие идеята на БАМИ подписването да стане  на отраслов съвет. Това е много  важно и знаково за икономиката на България, заяви председателят на синдикална федерация „Металици“ Васил Яначков.

Зам.-министър Борисов приветства партньорите с успешното приключване на  преговорите и подписване на Колективният трудов договор, като подчерта, че  през последните години браншът се развива много ускорено.

„Делът на металургията в произведената промишлена продукция е 13% през 2017 г., като се отчита и ръст на заетите в сектора. Той допълни, че е изключително щастлив, че има синергия между синдикати и работодатели в бранша. Моето желание е този успешен опит да се пренесе и в останалите сектори, заяви зам.-министър Борисов.

Искрено се надявам на следващите заседания на отраслови съвети и на останалите индустрии да достигнем такъв успех, какъвто постигаме  днес.

„Президентът на най-голямата икономика в света Тръмп казва,че няма развита икономика без стоманодобив. Именно това прави този отрасъл толкова конкурентен.И се радвам, че в България  има вече разбиранет от страна на държавата и нашите социални партньори, че без силна металургия нашата икономика едва ли има много светло бъдеще. За огромен късмет на страната, инвеститорите, които дойдоха и инвестираха в българската металургия с малки изключения, са силни инвеститори с ясна визия за бъдещето. Огромните инвестиции в бранша доведоха до неговото високотехнологично ниво в момента“, заяви председателят на БАМИ Антон Петров.

„Договорът, който подписваме е добър договор, подобряваме нещата, но се надявам в следващите години, когато подписваме да подпишем такива договори, че нашите работници да се доближат до европейския стандарт на живот и да направим така, че хората да предпочетат да работят в България, отколкото в чужбина, обясни Людмил Павлов председател НФ „Металургия“ - КТ „Подкрепа“.”