Благодарение на федерация "Металици", работници от закриващо се предприятие получиха най-малко по 16 заплати

  • Baterii

Работници от американската мултинационална компания "ЕнерСис", която закрива своя бизнес в България, получиха по 16 брутни работни заплати благодарение на Федерация "Металици". Фирмата е взела решение за консолидиране на своите производства в Европа, с цел повишаване на конкурентоспособността. Част от това решение е прекратяване на производството на индустриални батерии в ”Енерсис” АД, гр.Търговище от 01.06.2019г.

Ръководството и синдикатите в предприятието, след преговори и спазване на всички законови процедури за информиране и консултиране взеха следните решения:

1. На всички работници и служители ще бъде официално предложено прекратяване на трудовите правоотношения по чл.331 от КТ /взаимно съгласие по инициатива на работодателя/;
2. Размера на обезщетението по чл.331 от КТ, единодушно прието от социалните партньори е 16 брутни работни заплати;
3. На защитените работници и служители по чл.333 от КТ /включително представителите по информиране и консултиране, комитета по условия на труд, членовете на синдикатите/ ще бъдат изплатени допълнително 6 брутни работни заплати;
4. На лицата, на които им предстои пенсиониране до края на годината, ще бъдат изплатени допълнително 6 брутни работни заплати.