Красимир Кръстев бе преизбран за председател на НФТ "Химия и индустрия"

На 1 и 2 октомври 2010 г. в комплекс „Царско село” се проведе VІ-я Конгрес НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ.
В работата на конгреса взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров, изп.-секретар Пламен Нанков и председателите и представители на основните индустриални федерации на КНСБ на миньорите, енергетиците,  металоработници, горите и строителството.

Чуждестранни делегации от международната организация ICEM и  индустриалните федерации от Белгия, Норвегия и Швеция бяха гости на Конгреса и споделиха своя опит и синдикална политика в областта на социалното осигуряване на Кръглата маса, проведена сутринта на 1 октомври 2010 г.VІ Конгрес подкрепи организационното преструктуриране на синдиката за създаване на Федерален съвет като общо събрание на  синдикалните организации на НФТ “Химия и индустрия”.
В заключителните документи на конгреса бяха приети Предизвикателствата и приоритетите на НФТ „Химия и индустрия” - КНСБ за следващия мандат до 2015 г. и протестна резолюция срещу подготвения законопроект за промени в КСО.


VІ-я Конгрес избра с пълно мнозинство Красимир Кръстев за председател  и Рая Митрович за заместник-председател на НФТ “Химия и индустрия” и Федерална контролна комисия с председател Недялко Илиев от „Солвей - соди” - Девня и зам.- председател Недялка Нонева от „Неохим” - АД - Димитровград.