Синдикална акция на НФТ „Химия и индустрия”

Управителният съвет на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ реши от 28 април 2011 г. до 8 май 2011 г. да се проведе 10-дневна синдикална акция в химическия сектор за напредък в хуманизирането на работната среда, под надслов „Отговорно към безопасността и здравето на работното място".
Повече - http://www.nft-chemical.eu/