КНСБ и НФТ „Химия и индустрия“-КНСБ застават ясно зад исканията на синдикалната организация към КНСБ в "Неохим" АД Димитровград

  • neohim

През последните няколко месеца КНСБ, НФТ "Химия и индустрия" – КНСБ и ръководството на "Неохим" АД Димитровград в поредица от консултации и срещи в Министерството на енергетиката спомогнаха за организирането на мерки от страна на държавата за устойчиво овладяване на цената на природния газ и избягването на евентуалното съкращение на персонала на дружеството поради тази причина.

В проведените срещи в Министерството на енергетиката, КНСБ и представителите на "Неохим"АД изразиха ясно проблемите, които възникват периодично от флуктyацията на цената на природния газ и тенденцията към нарастване на цената на горивото през последната година.

След проведените срещи, бяха поети следните ангажименти:

- в най-кратки срокове, още през есента, да бъдат ускорени преговорите с представителите на Газпром по препоръката на Европейската комисия, за редукция на цената на природния газ, съобразено с изискванията на пазара и конкурентоспособността;

- с необходимата последователност да продължи реализацията на мерките по осигуряването на алтернативни доставки на природен газ през интерконекторните на България връзки;

- да продължат предвиденото в проекта изграждане на трасето на Балкански поток и газовия хъб "Балкан", като алтернативни борсови пазар.

КНСБ и НФТ "Химия и индустрия" – КНСБ застават ясно зад исканията на синдикалната организация към КНСБ в "Неохим" АД Димитровград за предвидима и устойчива икономическа среда, за стабилност в развитие на компанията, за по-добри условия на труд и достойно заплащане.