Анализ: 2 млрд. лв. от икономиката изяжда сивият сектор в хранително-вкусовата промишленост

Сивият сектор е сред основните проблеми в хранително-вкусовата промишленост. Само от намаляването му наполовина годишно ще се получат 1,5-2 млрд. лв. брутен вътрешен продукт. Това се посочва в Секторeн анализ на социалния диалог и колективното трудово договаряне в хранително-вкусовата промишленост, представен на форум в КНСБ в началото на септември. 

Разработката е на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост към КНСБ с участието на работодателски организации от сектора - Съюз на производителите на захар и захарни продукти, Съюз на птицевъдите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Сдружение на производителите на растителни масла и масло продукти и Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България.

Целта на анализа е да очертае основните проблеми в системата на социалния диалог и сътрудничество между партньорите на секторно и браншово равнище в процесите на колективното трудово договаряне, да идентифицира добрите практики. Той представя развитието и състоянието на сектора, предизвикателствата и възможностите за подобряване на диалога и обединяване на усилията на социалните партньори за развитието му.

В анализа се посочва, че до голяма степен решаването на проблема със сивия сектор е в ръцете на социалните партньори. „Налагането на някои антикорупционни мерки, ограничаващи сивия сектор, неизисква наличието на сериозни финансови ресурси от страна на държавата. В това отношение работодатели и синдикати имаме многообщи предложения. На първо място е въвеждане на диференцирано ДДС за основни хранителни продукти. На следващо място е въвеждането на обратно начисляване на ДДС за стоки, „чувствителни” към ДДС измами.  По строг контрол върху продажбата на стоки на дъмпингови цени,  на качеството и етикетирането на предлаганите  хранителни продукти в големите търговски вериги , тези които се разфасоват и опаковат на място“, се казва в изследването.

Славчо Петров: Корупцията и сивата икономика са най-големият бич за хранително-вкусовата промишленост

 

  • 001

На 7 април 2015 г. в централата на КНСБ Федерацията на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост (ФНСОХП) отбеляза своята 25-годишнина с юбилейна конференция под надслов „25 години социален диалог и партньорство – опит и предизвикателства”.

Сивият сектор нараства в хранително-вкусовия отрасъл

  • 0001Glavna_HVP

Сивият сектор нараства в хранително-вкусовия отрасъл. Това бе един от изводите направени в анализа на доц. д-р Славчо Петров – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП).

Харта за корпоративна социална отговорност бе подписана в „Захарни Заводи” АД

  • 00

Първата в България харта за корпоративна социална отговорност в сектор хранителна промишленост беше подписана между ръководството на „Захарни заводи” АД – Горна Оряховица и синдикалната организация на КНСБ в компанията. На подписването присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Надзорния съвет в „Захарни Заводи” АД Георги Узунов, изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост – КНСБ Славчо Петров.

 

Социална защита при закриване, преместване и съкращаване на производството в Транснационалните компании /ТНК/

Опитът на Испания, Полша, Литва и България

Председателят на Федерация на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост-КНСБ Славчо Петров изтъкна какви са гарантираните в националните законодателства на Испания, Полша, Литва и България компенсации и обезщетения в случаите на закриване, преместване и съкращаване на производството в ТНК:

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании (ТНК) от хранително-вкусовата промишленост

Данните са на база анкети за постигнатото в преговорите между синдикати и работодатели в ТНК от Испания, Полша, Литва и България при съкращение, закриване или преместване на производство и бяха представени от Славчо Петров – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ - по време на Международна двудневна конференция, която продължава и на 10.09.2010 г.  в хотел „Дедеман”, София.

Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални компании от хранително-вкусовата промишленост

Представители на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост на Испания, Полша, Литва и България ще обменят опит относно действията за защита правата на работещите при закриване, преместване и съкращаване на производството на транснационални компании /ТНК/. Това е темата на международна публична двудневна конференция, организирана от Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ с председател Славчо Петров. Конференцията ще се проведе от 9 до 10.09.2010 г. в гр. София, хотел „Дедеман” („Принцес”) в зала „Европа” 1. Официалното откриване на конференцията е на 9. септември в 9.00 ч.