Националните културни институции не са приоритет на държавата

  • 0001PKF_Kultura

„От разпределението на бюджета на Министерство на културата (МК) става ясно, че националните институции, които се грижат за опазването на националното движимо и недвижимо културно и природно наследство, не за държавен приоритет.“ Това каза по време на пресконференция в КНСБ днес, 11 февруари 2015 г., Елка Пенкова – заместник-председател на Независимата синдикална федерация „Култура“ – КНСБ (НСФ „Култура“ – КНСБ) и председател на Синдиката на работещите в музеите и галериите (СРМГ). На пресконференцията бе представена позицията на СРМГ и на Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ относно заповеди на министъра на културата за намаляване на числеността на персонала в националните музеи и галерии.

„С Бюджет 2015 г. бюджетът за култура е увеличен с 6 млн. лв. Ние питаме министър Вежди Рашидов, на какво основание прави съкращения в размер на 689 хил. лв. в националните музеи, галерии и библиотеки, вследствие на което ще бъдат съкратени 78 щатни бройки в тях – и то за специалисти и експерти, на фона на общо планираните 82 броя съкращения на персонал“, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров.

Елка Пенкова подчерта, че относителният дял на средствата за финансиране опазването на културното и природно наследство е 10,72% от общия бюджет на МК, докато във всички развити страни това перо е най-същественото, като достига 60%. Тя допълни, че всяка година бюджетът за националните музеи, галерии и библиотеки прогресивно намалява, а вече е под санитарния минимум.

Марияна Максимова – председател на синдикалната организация на КНСБ при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, отбеляза, че съкращенията ще породят огромни проблеми за дейността на библиотеката. Тя даде за пример, че 7-етажно хранилище ще трябва да бъде поддържано от един човек, който да се занимава с дезинфекцията. „Как ще стане това?“, попита риторично тя.

„Дисбалансът между заплащането на висококвалифицираните специалисти и хората без всякакво образование и квалификация се задълбочава при всяко увеличение на минималната работна заплата за страната“, посочи Елка Пенкова. „В голяма част от случаите заплатите, които получава експертният персонал, са с 20-30 лв. по-високи от МРЗ. „Това са специалисти, включително с научни степени, работещи в музеи и библиотеки, които носят огромна отговорност (включително и материална) за безценно културно наследство, оценявано на милиарди – за неговото изучаване, социализиране и представяне“, заяви Пенкова.

Синдикатът на работещите в музеи и галерии към НСФ „Култура” – КНСБ и Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа” алармираха, че ако няма воля за промяна и не бъдат предприети спешни действия, ще се стигне до разпад на националните институции, които съхраняват културното наследство на България. Те подчертаха, че за тях не остава нищо друго, освен да се противопоставят категорично на тази тенденция, включително и като предприемат синдикални протестни и стачни действия.

Работещи в други национални културни институции също заявиха подкрепата си към исканията на двата синдиката.

В пресконференцията участваха още вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, Иван Иванов – председател на НСФ „Култура“ – КНСБ, Кирил Бинев – председател на Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и други.


Позиция на Синдиката на работещите в музеи и галерии към НСФ „Култура” – КНСБ и Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа”

Сравнителни таблици за разпределението на бюджета на МК по различните направления през 2014 и бюджета за 2015 г.