Учреди се нова синдикална организация

На 15 септември след тържественото откриване на новата 2016/2017 учебна година, в залата на РС на КНСБ Благоевград  се проведе среща на учители от 11-то ОУ "Христо Ботев" гр.Благоевград и Емануил Манолов - председател на РС на КНСБ, Бонка Ичкова - областен координатор на СБУ към КНСБ  и експертите в регионалната структура.

На срещата бяха дискутирани предимствата  на синдиката. След като отговориха на въпросите на работещите в 11-то ОУ "Христо Ботев"  гр. Благоевград свързани с представителното и работно облекло, средствата и разходването на СБКО, изплащането и размера на обезщетенията при пенсиониране, платения годишен отпуск и други договорености в колективния трудов договор за системата на Народната просвета срещата завърши с  учредяване на  синдикална организация.

Това е последното училище в община Благоевград, което най-после беше приобщено към голямото семейство на СБУ към КНСБ.