Нова синдикална организация в Бургас

  • 112

Нова синдикална организация бе учредена в Бургас. Начело на структурата, която е съставена от служители на регионален център на националната система 112 – Бургас, бяха избрани Деляна Кандарова - председател, Янка Ламбова - секретар и Славка Желязкова - касиер. 

По време на учредителното събрание бяха дискутирани въпроси, които касаят редица аспекти от синдикалната дейност, колективното трудово договаряне и доходите.