Синдикат дава шанс на десет безработни

Десет безработни младежи от Враца започнаха работа по проект „Това е моят шанс да намеря себе си” на КНСБ, съобщи Мила Иванова – председател на регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Целта на проекта е да се даде шанс на отпаднали от училище младежи до 29-годишна възраст да придобият нов опит чрез стажуване по избрани от тях професии. След приключване на мотивационния курс, като първи етап от дейностите, всички участници потърсиха информация и начин да продължат образованието си, каза още Мила Иванова. Говач, мебелист, шивач, производство и монтаж на алуминиева дограма и стъклопакети са предпочетените професии в групата от Враца.Периодът на чиракуване е 6 месеца, през които те ще бъдат на трудов договор и ще получават и минимална роботна заплата. След финала на проекта работодателят е свободен да реши желае ли да запази трудовите правоотношения със стажантите на базата на придобития опит и мотивация до момента.
Проектът се реализира в 28 града в страната съвместно с Бюрата по труда и обхваща само регистрирани безработни с ниско образование и без квалификация до 29 години, уточняват организаторите. Фирмите, в които започнаха работа младежите са „Серпио”- специалисти производство и монтаж на алуминиева дограма, „ET Любен Минков-Пинтата”-готвачи, „Мираж” и „Рива”-шивачи и “Кам”-мебелисти.
www.zovnews.com