Синдикално сдружаване в Историческия музей на Габрово

На 16 май в Историческия музей на гр. Габрово по инициатива на работещите в музея с активното съдействие на Регионалния съвет на КНСБ  се учреди нова синдикална организация, която ще защитава правата на колектива и ще се бори за повече и по-добри социални придобивки за хората на труда там.
Единадесет служители на габровския музей станаха учредители на синдикалната организация, която ще членува в Независима синдикална федерация „Култура” към КНСБ.