Честване на 25-тата годишнина в РС на КНСБ – Дупница

  • 01

На 27 април 2015 г. Регионалният съвет (РС) на КНСБ в Дупница с председател Тодорка Дамянова чества четвъртвековeн юбилей с дискусионен форум на тема „Актуални въпроси по трудовото законодателство”. Във форума участваха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, заместник-областният управител на Кюстендил Силвия Велкова, шефът на Инспекцията по труда в Кюстендил Валентин Златински, гл. експерт на КНСБ Емилия Маркова, социални партньори и синдикални активисти. Гостите от областта приветстваха участниците в събитието, като изтъкнаха конструктивното сътрудничество с регионалната синдикална структура на Конфедерацията.

„При нас постоянно идват не само наши синдикални членове, но и всякакви хора с нарушени трудови права – изтъкна Тодорка Дамянова. Те идват за да се оплакват, търсят нашия съвет, нашето съдействие. Работодателите обикновено казват, че ако на някой не му изнася, може да напусне, защото за всяко работно място се редят на опашка и чакат… Въпреки това заради ниските заплати квалифицираните кадри не остават в нашата община и нашия регион, а обичайно отиват в по-големите градове и в чужбина”, допълни регионалният синдикален лидер.

„Най-голямото предизвикателство е да доказваме постоянно правотата на своето дело и да правим това в условията на новите обществено-политически дадености и характеристики на времето. Трябва да съумеем да отстоим нашата – на КНСБ, социална функция и позиция“, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. Той посочи: „За съжаление политическите партии не могат така дълбоко и широко да вникнат в интересите на работниците и служителите, които са огромната част от така наречения електорат, а всичко в живота на тези хора минава през труда и доходите от тоя труд. Политиците, политическите партии са по-повърхностни, докато нашите тези не само в областта на трудовите и социалноосигурителните права, но по редица други постановки са по-дълбоки и по наше мнение по-вярно и по-точно отразяват интересите на хората.“ Чавдар Христов заяви, че голямото предизвикателство е политическата система да почувства КНСБ като политически субект, като най-голямата организация, която говори от името на хората. Вицепрезидентът на КНСБ изтъкна, че около 300 000 души, които обединява Конфедерацията, съвсем не са малък брой хора. „Ние сме натоварени с очакванията на тези хора, и то не само да им се решат местните и локалните проблеми, които са в предприятията, в отношенията с конкретния работодател, а да развиваме в национален план една среда на законност, на справедливост, на правене на верни и точни за времето и за организацията норми, на тяхното спазване. Затова институциите, бизнесът, работодателите трябва също да имат тази социална отговорност, за която ние пледираме“, коментира Чавдар Христов.

На форума бе обсъдено, че през 1993 г. са създадени първите норми в Кодекса на труда по отношение на тристранното сътрудничество и колективното трудово законодателство. Тогава работодателски, синдикални организации и държава са тръгнали от нула в своите отношения. „Можете ли днес да си представите един трудовоправен или осигурителен проблем, който да не е обсъден с тристранно сътрудничество. Това е абсурд“, посочи вицепрезидентът на КНСБ. Той информира, че в момента има повече от 2500 сключени колективни трудови договора по предприятия и повече от 70 секторни КТД. „Това е било част от нашия живот и работа, на всички ония, които са синдикатите. Това са хората по предприятията, които членуват в синдикат, и ония, които не членуват, но ги подкрепят. Те излизат, когато имат да протестират пред съответната институция – било то Народно събрание, било то Министерски съвет. Така че синдикатите – това са хората”, каза Чавдар Христов.

„Ако българският бизнес, ако българският капитал и държава не разберат, че хората са тия, които правят държавата, правят обществото, правят бита – през труда минава целият брутен вътрешен продукт, а не през собствеността… През труда минава управлението в държавата, в държавните институции, а не през съответните органи, които са избрани от Народното събрание или назначени. Ако това не се разбере, ще има едно залитане назад. Това, че младите хора бягат от нашата държава, това, че не се задържат качествени, квалифицирани работници и служители, че те търсят препитанието навън, вече е характеристика за бизнеса и за неговото поведение. Доходите са ниски и никой не иска да стои тук, в тази държава, с тези ниски доходи. Предпочитат да станат гастарбайтери или както искате го наречете, но чрез труда си да живеят по-достойно“, обобщи вицепрезидентът на КНСБ.

Участниците във форума коментираха, че усложнената обстановка, в която се развива икономиката в регион Дупница, икономическата и финансовата криза заставят синдикалните организации да работят в условия на ограничени ресурси и тясно поле за маневриране между традиционните приоритети: ЗАЕТОСТ – ДОХОДИ – ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ ПРАВА – МОТИВАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО.

Предизвикателствата, които стоят пред пазара на труда, са свързани с негативната тенденция на застаряването на населението, ниското равнище на заетост, слабата или несъответстваща на потребностите на пазара на труда квалификация на работната сила, продължителната безработица, безработицата сред неравностойните групи и ниската адаптивност на работната сила, както и свободното движение и „вълната” от лица в трудоспособна възраст от трети държави.

Председателят на РС на КНСБ Тодорка Дамянова информира, че за постигане на трайна интеграция на безработните лица в регион Дупница през 2014 г. са обучени безработни младежи по „Професионално ориентиране“. Kакто през 2013 и 2014 г., така и тази година на територията на регион Дупница е реализиран социалният проект „Шанс за работа“, разработен от КНСБ. В началото на месец февруари от РС на КНСБ – Дупница е направен подбор на кандидатите и веднага след това са стартирани обучения на 30 души, безработни лица над 50 години за част от професия „болногледач“ и 30 младежи до 29 години за част от професия „социален асистент“ и „помощник-възпитател“.