Нови синдикални председатели се обучават в Кърджали

  • kardjali


Нови синдикални председатели от община Кърджали се обучаваха в края на ноември, в хотел „Изворите” - ХМБ. Под ръководството на Иванка Караколева - председател на РС на КНСБ в Кърджали новите лидери усвояваха знания за устава на КНСБ и федерациите; документация - вид, водене и съхранение; събранието: форма на пряка демокрация – подготовка и ред на провеждане, протокол;  oсновни нормативни документи - КТ, КСО, КТД, наредби и др.
 

КНСБ предупреди кандидати за местната власт в Кърджали за спад на наетите по трудов договор

  • 01

КНСБ предупреди кандидати за местната власт в Кърджали за сериозен спад на наетите по трудов договор на територията на общината. В дискусията, която се проведе на 11 септември в града, участие взеха вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, председателят на РС на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева, синдикалисти от различни сектори и други.

КНСБ в Кърджали: Реформата в здравеопазването става на парче

  • 001

„Оценката ни е ясна. Вижданията на министъра на здравеопазването Петър Москов не са системно обвързани.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в рамките на дискусионния форум „Здравеопазването – социална система, приоритет, предизвикателства и решения”. Форумът е част от програмата на КНСБ за отбелязването на 25-тата годишнина на синдиката и бе организиран от Регионалния съвет на КНСБ в Кърджали на 29 май 2015 г. Във форума участваха синдикалисти от сферата на здравеопазването от областта.

РС на КНСБ – Кърджали сезира икономическа полиция и прокуратурата по случая в „ОЦК” АД

Председателят на Регионалния съвет (РС) на КНСБ – Кърджали Иванка Караколева пое ангажимент пред протестиращите работници и служителите на „ОЦК” АД, Кърджали да подготви и изпрати днес сигнал до икономическа полиция и прокуратурата заради изчезналите лични средства на работниците и служителите от взаимоспомагателната каса.

Лидерът на КНСБ награден със Златния герб на град Кърджали

  • picture 332

Кметът на община Кърджали Хасан Азис награди Президента на КНСБ Пламен Димитров с почетния златен знак – герб на общината. Високата награда на града се дава на лидера на КНСБ за ефективния му принос за подобряване на социалния диалог във всички сфери на социално-икономическия живот на община Кърджали и региона.

Протест за защита на работните места

Работниците и служителите от „ОЦК” АД Кърджали днес /17 март/, на протестен митинг пред областната управа приеха искания до министъра на околната среда и водите /МОСВ/, до мениджърския екип на предприятието, до областния управител на Кърджали във връзка със създаденото социално напрежение в комбината по повод намеренията за масови съкращения.

На 22.06.2010г. в град Кърджали се състоя обсъждане на проблемите на пенсионната реформа в България

На 22.06.2010г. в град Кърджали се състоя обучение по Кодекса за социално осигуряване, организирано от РС Кърджали. Г-жа Иванка Караколева, председател на РС Кърджали, даде възможност на синдикалните председатели от областта, привилегированата адвокатура и юристите на КНСБ да зададат своите въпроси по материята на експерти в областта на трудовото и осигурителното право.