Подписан нов КТД във фирма “КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС – БГ” АД КЮСТЕНДИЛ

На 18.10.2010 год., след проведени четири срещи между представителите на синдикалната организация на КНСБ и ръководството на фирмата, беше подписан новият Колективен трудов договор за 2011 година.

Процедурата стартира с внасянето на синдикалния проект на КТД в началото на месец октомври – три месеца преди да изтече действието на съществуващия договор, съгласно Кодекса на труда. Първият кръг от преговорите се осъществи  на 11.10.2010 год., като седмица по-късно бяха постигнати следните договорености, а именно:

- Споразумение за увеличение на работните заплати с 50.00 лева.
- Допълнително възнаграждение в размер на 110.00 лева за Великден и Коледа

Така стартовата работна заплата в дружеството средно е около 460 лв. като към нея са договорени следните добавки:
- 0.6% клас
- бонус редовност 20.00 лв.
- бонус присъствие по 2.00 лв. на ден, или около 40.00 лв.
- 18% бонус Ефективност
- 60.00 лв. ваучери за храна

През 2008 и 2009 год. заетите в дружеството са 250, като 200 от тях членуват в КНСБ. От началото на тази година са назначени 17 нови работника, а до Нова година ще бъдат назначени допълнителни бройки, които веднага ще бъдат изпратени на специализация в Италия. Това ще се случи и благодарение на подписания КТД, в който американските собственици от КЕМЕТ намират гаранции за социалния мир и  просперитета на фирмата.