Проект „ Това е моят шанс да намеря себе си” отново стартира с успех в регион Монтана

Проектът има за цел да предостави възможности за обучение и овладяване на умения по различни професии, чрез чиракуване на конкретно работно място. Освен овладяването на умения, чрез чиракуването младежите  имат възможност  да изградят трудови навици, самодисциплина, получават доходи, което от своя страна  съдейства за по-успешното им интегриране в обществото и повишаване на социалния им статус.

В проекта тази година за регион Монтана са предвидени да участват 20 човека. В община Лом и община Монтана вече завърши успешно етапът по професионално ориентиране и мотивационно обучение и участниците очакват скоро да подпишат 6-месечните си договори с бъдещите си работодатели.  
За втора поредна година отзивите на участниците са, че това е възможност за добра заетост на младежите с ниско образование и без квалификация, които имат желание да овладеят занаят и да се развиват в дадено направление.